Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Reimagining the outcomes that matter

25th Annual Global CEO Survey

 • 4 446

  toimitusjohtajaa mukana noin 90 maasta

 • 77 %

  uskoo maailmantalouden vahvistuvan vuonna 2022

 • 56 %

  kertoo olevansa erittäin luottavainen yrityksensä kasvuun seuraavan vuoden aikana

 • 22 %

  edustetuista yrityksistä on tehnyt net-zero-sitoumuksen

Loka–marraskuun aikana 2021 haastattelimme noin 4 400 toimitusjohtajaa noin 90 eri maassa. Suomessa haastattelimme 60 toimitusjohtajaa. Vastaajat edustavat laajasti eri toimialoja ja mukana oli edustajia sekä yksityisistä että listatuista yrityksistä. Kysyimme muun muassa, miten he uskovat talouskasvun kehittyvän sekä miten luottavaisesti he suhtautuvat oman yrityksensä kasvuun. Globaalisti tarkasteltuna toimitusjohtajien luottamus talouskasvuun on vahvaa. Suomalaisten toimitusjohtajien luottamus on sen sijaan laskenut viime vuoden huipputilanteeseen verrattuna.


Vahva luottamus globaaliin talouskasvuun jatkuu

77 % toimitusjohtajista uskoo maailmantalouden vahvistuvan vuonna 2022. Luku on noussut 1 % viime vuoden tulokseen verrattuna ja on korkein kymmenen vuoden tarkastelujaksolla.

Vaikka kysely osoittaa, että toimitusjohtajat uskovat globaalin talouden kasvun jatkuvan vuonna 2022, eri maiden toimitusjohtajien näkemykset vaihtelevat merkittävästi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa luottamus laski viime vuoden huippuluvuista 18 prosenttiyksikköä 70 prosenttiin. Laskua oli myös Kiinassa 71 prosentista 62 prosenttiin. 

Suomessakin toimitusjohtajien luottamus globaaliin kasvun jatkumiseen laski viime vuoden huippulukemasta 90 prosentista 66 prosenttiin. Samansuuntainen oli Suomessa haastateltujen toimitusjohtajien luottamus Suomen talouskasvun kehityksestä: luottamus Suomen talouden kasvun jatkumiseen laski 81 prosentista 68 prosenttiin.

Yli puolet vastaajista (56 %) kertoi olevansa erittäin luottavaisia oman organisaationsa kasvunäkymiin. Luku nousi viime vuoden kyselyyn nähden jopa 20 prosenttiyksikön verran. Erityisen luottavaisia ovat pääomasijoittajat (67 %) ja teknologiayhtiöt (64 %).

Toimitusjohtajien luotto maailmantalouden kasvun lisääntymiseen

Suomessa toimitusjohtajien optimismi tasaantui

Kun viime vuonna Suomen vastaajista jopa 90 % suhtautui optimistisesti globaaliin kasvuun, jäi luku tällä kerralla alhaisemmaksi 66 %.

Suomessa haastateltujen toimitusjohtajien luottamus Suomen talouskasvun kehitykseen oli samankaltainen: luottamus Suomen talouden kasvun jatkumiseen laski 81 %:sta 68 %.

Suomen osalta tilanne oli viime vuonna ennätyksellisen hyvä. Nyt tilanne näyttää tasaantuneen.


Toimitusjohtajien luotto Suomen talouden kasvun jatkumiseen
Toimitusjohtajien luotto globaalin kasvun jatkumiseen
Kasvun uhat

Mitkä asiat nähdään yrityksissä kasvun uhkina?

Noin puolet (49 %) toimitusjohtajista on huolissaan kyberuhista ja edelleen koronaviruksen aiheuttamasta terveystilanteesta (48 %). Makrotalouden epävakaus nousee kolmanneksi huolenaiheeksi.

Huolenaiheet liittyvät selkeästi liiketoiminnan luonteeseen. Esimerkiksi kyberturva-asiat nousevat esiin toimialoilla, joilla käsitellään mm. merkittävää määrää asiakastietoja ja -virtoja. Tällaisiin aloihin kuuluvat mm. finanssiala, teleoperaattorit ja terveyspalveluita tuottavat yritykset.


ESG yhä vahvemmin yritysten agendalla

Reilu viidennes (22 %) edustetuista yhtiöistä on tehnyt tieteeseen perustuvan net-zero-sitoumuksen eli sitoutunut vähentämään absoluuttisia kasvihuonepäästöjään. Näistä yhtiöistä 70 % on tuonut ESG-tavoitteet osaksi yrityksen pitkäaikaista strategiaa ja kolmanneksella ne ovat toimitusjohtajan pitkän aikavälin henkilökohtaisissa kannustimissa. 

Huomionarvoista on se, että yritysjohdon kannustimet eivät ole kehittyneet samassa tahdissa yritysten asettamien tavoitteiden kanssa.


Kun mitataan luottamusta globaalin talouskasvun kehittymisestä niin paikallinen tilanne, kuten talouden rakenteet, suhdannetilanne sekä elvytystoimenpiteiden laajuus näyttävät vaikuttavan merkittävästikin tunnelmiin. Suomessa olimme vuosi sitten ennätyksellisen vahvassa suhdannekäänteessä, josta myös viime vuoden huippulukemat kertoivat. Nyt luottamus on tasaantunut ja säilynyt edelleen vahvana.

Enel SintonenPartner, PwC Suomi

Ota yhteyttä

Enel Sintonen

Enel Sintonen

Partner, Internal Audit, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7225

Hannu Suonio

Hannu Suonio

Partner, Strategy Consulting, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8552

Mikko Nieminen

Mikko Nieminen

Partner, CEO, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7257

Seuraa ja osallistu