Johtamisen agenda

huomiselle

24th Annual Global CEO Survey

Tammi–helmikuussa 2021 haastattelimme 5 050 toimitusjohtajaa 100 maassa 28 toimialalta. Suomessa kuulimme näkemyksiä 70 johtajalta. Kysyimme, kuinka he sopeuttavat yritystensä toimintoja lieventääkseen maailmanlaajuisia häiriöitä, kuten COVID-19:n vaikutuksia, ja varmistavat kestävän kasvun tulevaisuudessa.

Tutustu havaintoihin

Kasvu

Toimitusjohtajat luottavat maailmantalouden kasvuun

Maailman toimitusjohtajista 76 % uskoo maailmantalouden kasvun paranevan vuonna 2021, kun viime vuonna luku laski pitkän kasvukauden ja sen takia kasvaneen epävarmuuden oloissa 24 %:iin.

Suomessa kyselyyn vastanneista toimitusjohtajista jopa 90 % uskoo maailmantalouden kasvuun. Suomen talouden kasvuun luottaa 80 % toimitusjohtajista.

 

CEO Survey - talouskasvu

Myös oman yrityksen kasvun suhteen toimitusjohtajat ovat luottavaisia

Globaalisti toimitusjohtajista 36 % on erittäin luottavainen oman yrityksensä kasvuun seuraavan vuoden aikana ja 47 % uskoo vahvasti yrityksensä kasvuun kolmen vuoden ajanjaksolla. Yhdysvaltalaisjohtajien luotto oman yrityksensä kasvuun on korkeimmalla: peräti 49 % uskoo kasvuun seuraavan vuoden aikana ja 52 % kolmen vuoden aikana. 

Suomalaisyritysten toimitusjohtajista 39 % on erittäin luottavainen yrityksensä liikevaihdon kasvun suhteen seuraavan vuoden aikana ja 40 % kolmen vuoden ajanjaksolla.

 

Oman yrityksen kasvu - CEO Survey 2021

Kasvun uhkat

Kasvun uhkat - CEO Survey 2021

Pandemia ja kyberuhkat riskilistan kärjessä

Maailmanlaajuisesti toimitusjohtajat määrittelevät tärkeimmiksi liiketoiminnan uhkiksi pandemiat ja kyberuhkat. Vuodesta toiseen toimitusjohtajat pitävät myös liiallista sääntelyä uhkana. 

Suomessa riskilistan kärjessä ovat kyberuhkat, ja toisena tulee ylisääntely. Pandemiat  ja muut terveyttä uhkaavat kriisit ovat Suomessa sijalla kolme.

Pohjoismaisella tasolla kolmen kärjessä ovat kyberuhkat, pandemiat sekä ilmastonmuutos ja ympäristötuhot.

 

Ilmastonmuutos

Ilmastovaikutuksia on mitattava ja niistä on raportoitava nykyistä paremmin

Globaalisti toimitusjohtajat ovat melko yksimielisiä siitä, että heidän organisaatioidensa on jatkossa mitattava ilmastovaikutuksia enemmän ja myös raportoitavana niistä yhä paremmin.

Toimitusjohtajilta kysyttiin myös, kuuluuko ilmastonmuutos oman organisaation strategisiin riskienhallinnan alueisiin. Globaalit tulokset huolestuttavasti osoittavat, että maissa, joissa ympäristökatastrofin riski on suuri, yritykset ovat keskimäärin niihin huonommin valmistautuneita kuin maissa, joissa ympäristökatastrofin riski on pienempi.

Globaalilla CEO Survey -sivustolla olevasta data explorerista voit katsoa vastauksia maittain.

 

Toimitusjohtajat ja ilmastonmuutos

Henkilöstön määrä kasvaa monissa yrityksissä

Globaalisti 44 % toimitusjohtajista aikoo lisätä oman yrityksensä henkilöstömäärää seuraavien 12 kuukauden aikana. 35 % uskoo henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Suomessa 40 % kyselyyn vastanneista toimitusjohtajista aikoo palkata lisää työntekijöitä. Vahvasti henkilöstömäärän kasvuun uskovat myös toimitusjohtajat muun muassa Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Saksassa.

 

Lähes puolet aikoo kasvattaa panostuksia digitaaliseen transformaatioon yli 10 %:lla

Kysyttäessä COVID-19-pandemian aiheuttamia muutoksia investointeihin kolmen vuoden tähtäimellä, nousee panostaminen digitaaliseen transformaatioon merkittävimmäksi. Globaalisti 34 % vastanneista aikoo kasvattaa investointeja 3–9 % ja 49 % vastanneista yli 10 %. Seuraavaksi tärkeimmät kohteet ovat toiminnan tehostaminen (kustannusleikkaukset) sekä kyberturvalisuus ja tietosuoja.

Suomessa kolmen kärkeen digitalisaation ja kyberturvallisuuden jälkeen nousee vastuullisuus ja ESG-asiat.

 

Epävarmuus saa hakemaan kasvua kustannusleikkauksista

COVID-19-pandemian luoma epävarmuus vaikuttaa tapoihin, joilla toimitusjohtajat suunnittelevat hakevansa kasvua. Kärjessä ovat globaalisti seuraavien 12 kk:n aikana kustannusleikkaukset, orgaaninen kasvu ja uudet tuotteet tai palvelut. 

 Suomalaisjohtajista 44 % näkee kasvun mahdollisuuksia yritysjärjestelyissä, kun globaalisti luku on 38 %.

Oman yrityksensä kasvunäkymien suhteen kolme merkittävintä markkinaa oman maan ulkopuolella seuraavien 12 kk:n aikana ovat edellisvuoden tapaan USA, Kiina ja Saksa.

Suomalaisille kolme tärkeintä markkinaa ovat Ruotsi, Kiina ja USA.

 

“Toimitusjohtajat eri puolilla maailmaa suhtautuvat kasvuun optimistisesti. Mitä kasvun uhkiin tulee, pandemian lisäksi ollaan huolissaan tietoturvauhista sekä misinformaatiosta. Tämän takia digitaaliseen transformaatioon panostetaan yhä enemmän. Huoli ilmastonmuutoksesta ei ole kasvanut merkittävästi viime vuodesta, ja edelleen alle puolet on sisällyttänyt ilmaston strategisiin riskialueisiin.”

Enel SintonenPartner, PwC Suomi

Ota yhteyttä

Mikko Nieminen

Mikko Nieminen

Partner, Assurance, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7257

Seuraa ja osallistu