Family Business Survey 2023 - Suomi

Luottamus kasvollisiin omistajiin on muuttumassa

Perheyritysten on huomioitava uusia prioriteetteja jatkuvuuden turvaamiseksi

Tutkimuksesta 

Family Business Survey on PwC:n joka toinen vuosi järjestämä maailmanlaajuinen kysely perheyritysten omistajille ja ylimmälle johdolle. Tämän kerran kyselyssä selvitettiin, miten perheyritykset näkevät seuraavan kahden vuoden kasvumahdollisuudet ja tärkeimmät investointikohteet sekä miten luottamus tärkeimpiin sidosryhmiin on kehittynyt, millaiset panostukset perheyrittäjillä on vastuullisuuteen ja monimuotoisuuteen sekä miten perheen hallintomallit ovat kehittyneet. Vastaajia oli 82 eri maasta yhteensä 2043, joista 66 oli suomalaisia.

Suomalaiset perheyhtiöt uskovat kasvuun seuraavan kahden vuoden aikana 

Loka-joulukuussa 2022 kerätyn haastatteluaineiston mukaan 88% suomalaisista vastaajista tavoittelee kasvua seuraavan kahden vuoden aikana, 11% nopeaa ja aggressiivista kasvua ja 77 % aikoo kasvaa tasaisesti. Globaalista vertailujoukosta 14 % hakee nopeaa kasvua ja 63 % tasaista – kokonaisuutena luku jää 10 prosenttiyksikköä suomalaisten vastauksia pienemmäksi. 


Investoinnit digitalisuuteen jatkuvat perheyrityksissä 

Pyysimme vastaajia listaamaan viisi tärkeintä prioriteettia seuraavan kahden vuoden ajalle. Vastaajien mukaan investoinnit digitaalisten kykyjen parantamiseen jatkuvat. Lisäksi panostetaan asiakkuuksien sitouttamiseen, uusien markkinoiden valloittamiseen ja tuotekehitykseen sekä yritysostoihin. Organisaation sosiaalisen vastuun lisääminen oli vain joka viidennen vastaajan asialistalla.


Vastaajien mielipide vastuullisuuden merkityksestä tärkeänä osana liiketoimintaa on muuttunut aiempaa positiivisemmaksi. Silti vain joka neljännellä on kommunikoitu ESG-strategia. 

Noin 50 % suomalaisista vastaajista kokee liiketoiminnan tulevalle menestykselle välttämättömäksi tuottaa suurempaa hyötyä ihmiskunnalle jatkossa. Mielipide on kehittynyt positiiviseen suuntaan vuoden 2021 tutkimuksesta, mutta jäämme edelleen globaalin keskiarvon alle ja se on huolestuttavaa. 

Kotimaan vastanneista vain joka neljäs ilmoittaa tehneensä ESG-strategian ja kommunikoineen siitä omille sidosryhmilleen.

Luottamusta rakentaakseen perheyritysten on kerrottava tavoitteensa ja näytettävä tulokset – avoimesti ja selkeästi eri sidosryhmille viestimällä. Nykymaailmassa se ei tarkoita ainoastaan heidän asiakkaitaan, työntekijöitään ja perheenjäseniään, vaan myös yleisöä laajemmin. Aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun kantaa ottavat ja oman panoksensa esiintuovat aktiiviset omistajat voivat kasvattaa luottamusasemaansa.

Kari StenqvistPwC Suomen partneri ja perheyritysasiantuntija

Perheyritysten etumatka luotetuimpana yritysjoukkona kaventuu

Perheyritykset ovat pitkään olleet etuoikeutettuja siitä, että työntekijöiden ja omistajien välillä vallitsee vahva luottamus. Perheyritykset ovat tutkitusti olleet muulla tavalla omistettuja yrityksiä varmempia työnantajia ja myös asiakkaat ovat liittäneet perheyrityksiin luottamusta, mikä näkyy esimerkiksi hyvin pitkinä asiakassuhteina. Edelmanin julkaisema tuore luottamusbarometri antaa signaalin, joka täytyy ottaa tosissaan. Kasvollisten omistajien etumatka on kaventunut 10 vuoden aikana.

Edelman luottamusbarometri

Luottamuksen ylläpitoon ja rakentamiseen täytyy panostaa 

Monet perheyritykset kertovat perheen oman luottamuksen lisäksi kahdeksi merkittävimmäksi sidosryhmäkseen omat työntekijät ja asiakkaat. Koko kansainvälisestä vastaajajoukosta 95 % koki tarvitsevansa asiakkaiden luottamuksen ja 91 % työntekijöiden. Kysyimme myös kuinka moni kokee nauttivansa näiden ryhmien luottamusta ja kuilu oli suuri: Noin puolet koki nauttivansa asiakkaiden luottamusta ja vain 42 % työntekijöiden luottamusta. 

Luottamuksen rakentumisen muodonmuutos: Mitä asiakkaat oikeasti haluavat?

PwC:n tuoreimman globaalin Family Business Surveyn tulokset paljastavat uusia tapoja vastata asiakkaiden alati muuttuviin odotuksiin.

Lue lisää

Contact us

Anne Launis

Anne Launis

Partner, Private Business Leader, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 787 8017

Kari Stenqvist

Kari Stenqvist

Partner, Tax and Legal Services, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 787 7465

Minna Oksa

Minna Oksa

Director, Legal, Tax & Legal Private Business Leader, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 787 7624

Turo Juhantalo

Turo Juhantalo

Business development, Private business, PwC Finland

Tel: +358 40 579 51 42

Seuraa ja osallistu