Yritysvastuubarometri 2014

Yritysvastuubarometri 2014

PwC:n vuosittainen yritysvastuubarometri, laajin suomalaisyritysten yritysvastuuta kartoittava tutkimus, luo katsauksen suomalaisten yritysten yritysvastuuseen julkisesti raportoidun tiedon kautta. Yritysvastuubarometrissa tarkastellaan yritysvastuuta strategisen yritysvastuun, yritysvastuun johtamisen ja yritysvastuuraportoinnin näkökulmista.

 

Asiantuntijoidemme sanoin

"Riskienhallinnan lisäksi yritysvastuuta kannattaa tarkastella arvonluonnin ja kustannussäästöjen näkökulmasta."

Johanna Raynal

"Vastuiden ja tavoitteiden sisäistäminen on elintärkeää, kun tavoitellaan vastuullisuuden viemistä aidosti osaksi liiketoimintaa ja sen arvon kehittämistä."

Anna Suomi

"Yritysten tulisi selvittää toimitusketjunsa kokonaiskuva ja riskit sekä asettaa ketjulleen laadullisia ja määrällisiä tavoitteita."

Anne-Maria Flanagan

"Ihmisoikeudet nousevat johtamisjärjestelmiin hitaasti, mikä näkyy sidosryhmien turhautumisena ja vaatimuksina luoda yhä tiukempaa yrityksiä velvoittavaa kansainvälistä sääntelyä."

Suvi Kuusi

"Verojalanjäljen raportointi on selvästi lisääntynyt viime vuodesta, mutta raportointitavoissa on merkittäviä eroja ja vertailukelpoisuus puuttuu."

Petri Seppälä