Vuoden arviointikertomus -kilpailu

Jo yhdeksättä kertaa järjestettävän Vuoden arviointikertomus -kilpailun tarkoituksena on kehittää kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakuntien toimintaa sekä arviointikertomusten sisältöä ja vaikuttavuutta.

Kilpailu toteutetaan tänäkin vuonna yhteistyössä Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan kanssa siten, että Tampereen yliopiston opiskelijoista koottu arviointiryhmä analysoi ohjaavan professorin Lasse Oulasvirran johdolla vuoden 2018 arviointikertomuksia ja esittää tulokset kilpailun tuomaristolle.

Arvioitavat kertomukset kootaan kahdella tavalla.

1) Arviointikertomuskilpailuun voivat osallistua kaikki tarkastuslautakunnat lähettämällä vuoden 2018 arviointikertomuksensa Tampereen yliopistolle sähköisessä muodossa osoitteeseen lasse.oulasvirta@tuni.fi. Kertomuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen

Johtamisen ja talouden tiedekunta
Lasse Oulasvirta
rakennus Pinni A, huone 3047
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO.

Arviointikertomukset tulee lähettää 22.8.2019 mennessä.

2) Lisäksi Tampereen yliopiston arviointiryhmä ohjaavan professorin johdolla poimii tarvittaessa otannalla tarpeellisen määrän arvioitavia kertomuksia julkisista lähteistä.

Kilpailussa on kolme sarjaa:

  • kunnat alle 20 000 asukasta
  • kunnat yli 20 000 asukasta
  • kuntayhtymät.

Kilpailun tulokset julkistetaan PwC Julkistarkastus Oy:n järjestämässä Arviointiseminaarissa 6.–7.11.2019 Helsingissä. Voittajat ja kunniamaininnat valitsee kolmihenkinen asiantuntijoista koottu riippumaton tuomaristo, jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Mikko Wennberg Owal Group Oy:stä.

Palaute kilpailukertomuksista

Osallistumalla arviointikertomuskilpailuun tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus saada palautetta omasta arviointikertomuksestaan. Palautteen avulla lautakunta voi edelleen kehittää omaa arviointitoimintaansa. Tilaa palaute arviointikertomuksesta viimeistään 22.8.2019.

Tilaa palaute tästä


Contact us

Juha Huuskonen

CEO, PwC Julkistarkastus Oy, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7724

Seuraa ja osallistu