Yritysvastuujohtajan katsaus

Yritysvastuu vähitellen valtavirtaistumassa

Vuoden aikana yritysvastuu on ollut monella tapaa katseiden keskiössä. Huomiomme on vanginnut milloin ilmastolakkoileva ruotsalainen teini, milloin taas järkyttävät uutiset sään ääri-ilmiöiden mukanaan tuomista taloudellisista tappioista sekä inhimillisistä kärsimyksistä. Ilmastonmuutoksesta on tullut käsin kosketeltava huolenaihe. Erityisesti se tuottaa ahdistusta nuoremmille sukupolville, jotka pystyvät hyvin kuvittelemaan, kuinka vähän aikaa ongelman ratkaisulle on ja miten se uhkaa heidän omaa tulevaisuuttaan.

Enää vuosiin asiakastapaamisia ei ole tarvinnut aloittaa vastaamalla kysymykseen, että mitä se yritysvastuu oikein tarkoittaa. Asiakkaamme ovat huolissaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista paineista liiketoiminnalle. Osa puolestaan on etsimässä liiketoiminnastaan siihen ratkaisuja. Vaikka mitkään muutkaan yritysvastuun osa-alueet ja keskeiset kysymykset eivät ole minnekään kadonneet, on ilmastonmuutos kuitenkin – ja ihan syystä – puheenaihe numero yksi.

Kuluneella tilikaudella näimme selvästi myös PwC Suomen henkilöstön kasvaneen kiinnostuksen yritysvastuuta kohtaan. Saimme yritysvastuun ohjausryhmän asialistalle ennätysmäärän aihetta koskevia aloitteita. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi muovijätteen keräämisen ja lajittelun aloittaminen PwC:n Ruoholahden-toimistossa sekä kasvisruoan lisääminen kokoustarjoiluissa. Molemmat aloitteet pystyimme toteuttamaan.

Ehkä suurin yksittäinen asia yritysvastuun ohjelmassa oli monivuotisen tasa-arvostrategian valmistuminen. Sen yhteydessä järjestimme tiedostamattomien ennakkoluulojen tunnistamista tukevaa koulutusta johtoryhmälle ja koko partnerikunnalle. Jatkoa on luvassa ensi tilikaudella, sillä tavoitteemme on, että kaikki PwC:läiset saavat mahdollisuuden koulutukseen. 

Kaikki liiketoimintayksikkömme ovat sitoutuneet tasa-arvon esteiden poistamiseen sekä naisten ja miesten tasa-arvoisten etenemismahdollisuuksien edistämiseen. Tämä on tärkeää, koska tasa-arvon toteutuminen mitataan arkisissa johtamistilanteissa ja päätöksissä eikä erillisprojekteina. Sen vuoksi kaikkien johtamisessa mukana olevien on pystyttävä punnitsemaan ja haastamaan omat toimintatapansa ja päätöksensä sekä tarvittaessa uudistamaan niitä. Vastasimme myös naispuoliselta henkilöstöltä saamaamme toiveeseen perustaa heitä varten oma verkosto, jonka tarkoitus on auttaa heitä uraesteiden raivaamisessa.

Tasa-arvostrategian lisäksi panostimme omasta yritysvastuustamme kertomiseen henkilöstölle useammassa tilaisuudessa. Olin iloisesti yllättynyt nähdessäni joka kerta suuremman joukon halukkaita osallistujia kuin mitä 100 hengen tilaan lopulta mahtui. Henkilöstö kertoi ajatuksensa nykyisestä yritysvastuuohjelmastamme, haastoi meitä yritysvastuun ohjausryhmän jäseniä ja toimitusjohtajaa kehittämään sitä vieläkin kunnianhimoisemmaksi sekä ilmaisi samalla tukensa lähestymistavallemme.

Vuosi on ollut merkittävä myös sen vuoksi, että PwC Suomen muutkin asiantuntijat kuin Sustainability & Climate Change -tiimin jäsenet ovat saaneet tiedusteluja omilta asiakkailtaan vastuullisuuselementin sisällyttämisestä osaksi kyseistä palvelua. Tässä työssä me vastuullisuusasiantuntijat olemme olleet tukemassa heitä. Samalla olen huomannut vastuullisuuteen liittyvän asiantuntemuksen kasvaneen muuallakin organisaatiossa kuin siihen erikoistuneessa tiimissä. Tämä kehitys tulee varmasti voimistumaan tulevina tilikausina, mikä osaltaan varmistaa asiakkaille heidän toivomansa palvelut. 

Lanseerasimme syksyllä 2018 PwC:n oman Sustiskahvit-podcastin, ja julkaisimme vuoden aikana yhteensä 16 jaksoa vastuullisuudesta ja johtamisesta. Podcasteihin osallistui laaja joukko huippuvieraita monelta eri toimialalta, mistä lämmin kiitos heille. On ollut mielenkiintoista seurata kuuntelijamäärien jatkuvaa kasvua sekä iloita myönteisestä palautteesta.

Tänäkin vuonna suurin kiitos kuuluu kaikille teille PwC:läisille, jotka teette upeaa työtä vastuullisuuden edistämiseksi sekä asiakkaille tarjottavissa palveluissa että muussa omassa toiminnassamme. Yritysvastuun ohjausryhmän jäsenet eivät ole näiden vuosien aikana säikähtäneet vastuullisuushaasteita, vaan niihin on tartuttu ja uudistukset on viety määrätietoisesti käytäntöön. Johtoryhmämme on kuunnellut vastuullisuusmurheitani ja panostanut erityisesti tänä vuonna tasa-arvon edistämiseen toimitusjohtajan johdolla. Oma kotipesäni, Sustainability & Climate Change -tiimi, on antanut tukea vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen. 

Erityisen iloinen olen saamastamme palautteesta: henkilöstökyselyn mukaan PwC:läisten arvostus omaa vastuullisuustyötämme kohtaan on 13 prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin.

Vaikka vastuullisuusasiat ovat jo osittain arkipäivää, liittyy niihin edelleen jotakin suuria tunteita herättävää. Tehdään siis jatkossakin tätä työtä pitäen mukana sekä järki että tunteet. Tällä työllä on merkitystä.

Lataa PwC Suomen yritysvastuukatsaus 2019

 

PwC:n yritysvastuujohtaja Sirpa Juutinen

Henkilöstökyselyn mukaan PwC:läisten arvostus omaa vastuullisuustyötämme kohtaan on 13 prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin.

Sirpa Juutinen

Asiakkaamme ovat huolissaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista paineista liiketoiminnalle. Osa puolestaan on etsimässä liiketoiminnastaan siihen ratkaisuja. Vaikka mitkään muutkaan yritysvastuun osa-alueet ja keskeiset kysymykset eivät ole minnekään kadonneet, on ilmastonmuutos kuitenkin – ja ihan syystä – puheenaihe numero yksi.

Contact us

Sirpa Juutinen

Sirpa Juutinen

Partner, Sustainability & Climate Change

puh. +358 (0)20 787 7815

Seuraa ja osallistu