Yritysvastuujohtajan katsaus

Kirjanpitolain muutos on signaali vastuullisuuden merkityksestä

Yritysvastuun vuosi on ollut kiinnostava: suuret yritykset antoivat ensimmäisen kerran joko osana hallituksen toimintakertomusta tai erillisenä selvityksenä tietoja myös muista kuin taloudellisista seikoista. Hallituksen ja toimitusjohtajan on myös allekirjoitettava tiedot. Tämä viimeistään vei yritysvastuun asiat osaksi hallitustyöskentelyä, mikä toivottavasti suuntaa entistä enemmän huomiota yritysvastuuasioiden merkitykseen lisäarvon muodostuksessa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Yritykset tutustuivat myös TCFD-suosituksiin (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) sekä lukivat EU:n lakialoitteista, joilla lisätään tämän alan sääntelyä finanssisektorilla. Sen myötä sijoittajien ja rahoittajien kanssa tekemisissä oleville yrityksille näyttäisi tulevan velvoitteita ESG (Environment, Social, Governance) -asioista. On ollut yllättävää seurata, miten nopeasti tähän on tulossa EU-tasoista sääntelyä.

Kuluttajien huoli ilmastonmuutoksen etenemisestä sekä erityisesti muovijätteen määrästä ovat olleet todisteita kasvavasta yritysvastuutietoisuudesta. Kuitenkaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ei olla saavuttamassa nykyisen tasoisilla toimilla. Tämän voi ennustaa näkyvän sijoittajien, markkinoiden sekä kansalaisyhteiskunnan reaktioissa jossakin vaiheessa.

PwC:n yritysvastuujohtaja Sirpa Juutinen

Moni PwC:läinen on perehtynyt yritysvastuuseen ja kokenut sen tärkeäksi liiketoiminnan kannalta.

Sirpa Juutinen

Meille PwC:llä edellä kerrottu on näkynyt tarpeena kehittää edelleen vastuullista liiketoimintaamme. Erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutusten liiketaloudellinen ymmärtäminen ja mukaan ottaminen koko PwC:n palvelutarjontaan on ollut paljon esillä. Tässä olemme päässeet eteenpäin sekä strategiakonsultoinnissa että esimerkiksi yrityskauppoihin liittyvissä palveluissamme, joihin olemme ottaneet ESG-näkökulman mukaan. Tätä työtä jatkamme asiakastarpeiden pohjalta sekä lisääntyvän kysynnän innoittamina.

Olemme nähneet tietoisuuden nousun myös tasa-arvokysymyksissä. Maailmanlaajuinen kampanja on nostanut esiin epäkohtia. Kansalaiset ovat reagoineet herkästi julkisuudessa olleisiin syrjintä ja hyväksikäyttötapauksiin. Tässä asiassa meidän kaikkien on oltava myös työelämässä ja johtamisessa jatkuvasti hereillä ja valmiina kyseenalaistamaan suhtautumistapamme ja toimintamme.

Tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat erittäin tärkeitä koko PwC-ketjussa, niin myös PwC Suomen toiminnassa. Varmistuaksemme siitä, että asiat ovat kehittymässä oikeaan suuntaan, teimme jälleen analyysin toteutuneesta tasa-arvosta PwC:llä. Näimme joidenkin asioiden parantuneen, mutta ihan kaikki tunnusluvut eivät olleet vielä siellä, missä niiden mielestämme pitäisi olla. Selvityksen pohjalta tulemme laatimaan uuden tasa-arvo- ja syrjimättömyysohjelman tuleville vuosille.

Olemme sitkeästi pyrkineet siihen, että yritysvastuun näkökulma olisi luontevasti mukana kaikissa palveluissamme. Tämän toteutuminen on hyvässä vauhdissa. Se on edellyttänyt sitä, että moni PwC:läinen on perehtynyt yritysvastuuseen ja kokenut sen tärkeäksi liiketoiminnan kannalta. On ollut innostavaa nähdä tämän toteutuvan käytännössä. 

Suuri kiitos kirittämisestä kuuluu yritysvastuusta kiinnostuneille asiakkaillemme. He haastavat meidät ottamaan kiinni ajankohtaisista uusista asioista. He odottavat meiltä asiantuntijuuden jatkuvaa kehittämistä. Tähän vastaamme mielellämme jatkossakin. On myös aika kiittää teitä kaikkia, rakkaat PwC:läiset, tämän työn kehittämisestä, sille omistautumisesta, ilojen ja haasteiden jakamisesta. Lämpimät kiitokseni. Jatketaan työtä yhdessä kuten tähänkin asti.

Contact us

Sirpa Juutinen

Partner, Sustainability & Climate Change

puh. +358 (0)20 787 7815

Seuraa ja osallistu