Ympäristövaikutusten hallinta

Olemme sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen puolesta sekä asiakkaitamme opastamalla että omaa toimintaamme kehittämällä.

 • Olemme sitoutuneet PwC-ketjun tavoitteeseen hyvittää lentomatkustuksesta syntyneet päästömme.
 • Ympäristövaikutuksiamme kuvaavat avainmittarimme ovat kehittyneet suotuisasti.
 • Toimistotiloja uudistaessamme panostamme kierrätykseen ja vastuullisiin yhteistyökumppaneihin.

Lue lisää yritysvastuukatsauksestamme

 

Olemme sitoutuneet vähentämään oman toimintamme ympäristövaikutuksia.

Olemme osa Ilmastokumppanit-verkostoa

Liitymme ilmastokumppaniksi tehdäksemme yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhdessä voimme viedä ilmastotyötä eteenpäin ja kehittää ilmastoystävällistä liiketoimintaa.

Yrityksemme on asettanut seuraavat ilmastotavoitteet:
 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen henkilömäärään suhteutettuna neljällä prosentilla (2016-2020). Tässä huomioidaan sähkön kulutus, paperinkulutus sekä lento- ja automatkojen päästöt.
 • Etäneuvottelulaitteiden käytön lisääminen 10 prosentilla (2016-2020).
 • Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen järjestämällä erilaisia ympäristöön liittyviä tapahtumia.
Helsingin kaupunki on asettanut seuraavat ilmastotavoitteet:
 • Hiilineutraali ja ilmastonmuutokseen sopeutunut Helsinki vuoteen 2050 mennessä.
 • CO2 -päästöjen vähentäminen 30 prosentilla (1990-2020).

Lue lisää ilmastokumppanuusverkostosta

 

Liitymme ilmastokumppaniksi tehdäksemme yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Green Office

 • PwC:n Helsingin-toimistolla on ollut Green Office -merkki vuodesta 2010 alkaen. Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme jatkuvasti ympäristöystävällisemmäksi.
 • PwC:n eri liiketoiminta-alueiden edustajista koottu Green Office -ryhmä koordinoi toimintaa ja raportointia WWF:lle, sekä järjestää ympäristötietoutta lisääviä projekteja pitkin vuotta.
 • WWF tarkastaa Green Office -toimistot kerran kolmessa vuodessa. Merkin käyttöoikeutta jatketaan, jos ympäristönäkökulmat ovat hyvin hoidossa ja toimiston edellisen tarkastuksen jälkeen on tapahtunut aitoa kehitystä.

 

Contact us

Sirpa Juutinen

Partner, Sustainability & Climate Change

puh. +358 (0)20 787 7815

Seuraa ja osallistu