Ympäristövaikutusten hallinta

Kaikki ympäristövaikutuksiamme kuvaavat avainlukumme kehittyivät suotuisasti viime vuoteen nähden.

Hyvitimme lentomatkustuksesta syntyneet päästömme.

Päätimme muuttaa asiakkaillemme tarjottavan kokousbuffetin valikoiman pääosin luomu-, lähi- ja kasvisruokapainotteiseksi Helsingin-toimistollamme. Kiinnitämme myös huomiota ruokahävikkiin.

Aloitimme muovijätteen kierrätyksen Helsingin-toimistollamme.

Lue lisää yritysvastuukatsauksestamme

 

Olemme sitoutuneet vähentämään oman toimintamme ympäristövaikutuksia.

Olemme osa Ilmastokumppanit-verkostoa

Liitymme ilmastokumppaniksi tehdäksemme yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhdessä voimme viedä ilmastotyötä eteenpäin ja kehittää ilmastoystävällistä liiketoimintaa.

Yrityksemme on asettanut seuraavat ilmastotavoitteet:
  • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen henkilömäärään suhteutettuna neljällä prosentilla (2016-2020). Tässä huomioidaan sähkön kulutus, paperinkulutus sekä lento- ja automatkojen päästöt.
  • Etäneuvottelulaitteiden käytön lisääminen 10 prosentilla (2016-2020).
  • Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen järjestämällä erilaisia ympäristöön liittyviä tapahtumia.
Helsingin kaupunki on asettanut seuraavat ilmastotavoitteet:
  • Hiilineutraali ja ilmastonmuutokseen sopeutunut Helsinki vuoteen 2050 mennessä.
  • CO2 -päästöjen vähentäminen 30 prosentilla (1990-2020).

Lue lisää ilmastokumppanuusverkostosta

 

Liitymme ilmastokumppaniksi tehdäksemme yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Contact us

Sirpa Juutinen

Sirpa Juutinen

Partner, Sustainability & Climate Change

puh. +358 (0)20 787 7815

Seuraa ja osallistu