Rekisteriseloste

 

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

1. Rekisterinpitäjä

PricewaterhouseCoopers Oy,
PwC Julkistarkastus Oy
PwC Services Oy
ja muut mahdolliset PricewaterhouseCoopers Oy:n tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Kaikki edellä mainitut yhteisesti ”PwC”

Itämerentori 2, 00180 Helsinki
PL 1015, 00101 Helsinki
puh. 020 787 7000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Matias Lindholm
PricewaterhouseCoopers Oy
PL 1015 (Itämerentori 2) , 00101 Helsinki
matias.lindholm@fi.pwc.com
puh. 020 787 7000

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakasyritysten yhteyshenkilöiden ja henkilöasiakkaiden ja muiden henkilötietolain 8 § 1 mom 8 kohdan mukaisten henkilöiden henkilötietojen säilyttäminen ja käsittely asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä, palvelun toteuttamista, viestintää, markkinointia ja muuta vastaavaa toimintaa tai yhteydenottoja varten. PwC voi käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien toteuttamisessa PwC:n lukuun alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö 
  • Perustiedot:
    Perustiedot kuten sukunimi, etunimi, titteli / asema) asiakasyritys, työosoite, puhelinnumero töihin, matkapuhelinnumero, sähköposti, telefax, sukupuoli, kieli, yrityksen Internet-sivujen osoite ja mahdollinen muu yhteys toiseen asiakasyritykseen sekä markkinointikiellot ja suostumukset.
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
    Muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi palaute ja tapaamiset.
  • Muut tiedot:
    Mahdolliset muut tiedot, kuten esimerkiksi lain, toimialan sääntelyn tai muulla vastaavalla perusteella tarvittavat tiedot.
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään esimerkiksi tapaamisten yhteydessä, käyntikorteista ja sähköpostiviestinnästä. Lisäksi tietoja voidaan saada lehdistä, julkaisuista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, ulkopuolisilta palveluntarjoajilta  ja vastaavista rekistereistä ja lähteistä, kollegoilta sekä seminaareissa ja toimialaan liittyvissä tapaamisissa jne.

PwC huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- ja muilta vastaavia palveluja tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa henkilötietolain puitteissa PwC-ketjun yhtiöille tai toimeksiannosta palveluja tuottaville yhtiöille EU:n ja Euroopan talousalueella ja sen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti talletetut tiedot
Asiakasrekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

 

 

Markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

PricewaterhouseCoopers Oy,
PwC Julkistarkastus Oy
PwC Services Oy
ja muut mahdolliset PricewaterhouseCoopers Oy:n tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Kaikki edellä mainitut yhteisesti ”PwC”

Itämerentori 2, 00180 Helsinki
PL 1015, 00101 Helsinki
puh. 020 787 7000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Matias Lindholm
PricewaterhouseCoopers Oy
PL 1015 (Itämerentori 2) , 00101 Helsinki
matias.lindholm@fi.pwc.com
puh. 020 787 7000

3. Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietojen säilyttäminen ja käsittely markkinointia, viestintää ja muuta vastaavaa toimintaa tai yhteydenottoja varten. PwC voi käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien toteuttamisessa PwC:n lukuun alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö

Sukunimi, etunimi, titteli / asema, asiakasyritys, työosoite, puhelinnumero töihin, matkapuhelinnumero, sähköposti, telefax, sukupuoli, kieli, yrityksen Internet-sivujen osoite, markkinointikiellot ja suostumukset ja mahdollisesti yksi henkilöön kohdistuviin markkinointitoimenpiteisiin liittyvä tieto tai muu tunnistetieto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään esimerkiksi tapaamisten yhteydessä, käyntikorteista ja sähköpostiviestinnästä. Lisäksi tietoja voidaan saada lehdistä, julkaisuista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ja vastaavista rekistereistä ja lähteistä, kollegoilta sekä seminaareissa ja toimialaan liittyvissä tapaamisissa jne.

PwC huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- ja muita vastaavia palveluja tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa henkilötietolain puitteissa PwC-ketjun yhtiöille tai toimeksiannosta palveluja tuottaville yhtiöille EU:n ja Euroopan talousalueella ja sen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti talletetut tiedot
Markkinointirekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

 

Seuraa ja osallistu