Skip to content Skip to footer

Ladataan hakutuloksia

Climate Performance Analytics -työkalu

Datan hyödyntämiseen perustuva työkalumme auttaa organisaatioita ymmärtämään, kuinka hyvin johtaminen ja siihen liittyvät prosessit kohtaavat sijoittajien raportointiodotukset kasvihuonekaasupäästöjen taloudellisista vaikutuksista.

CDP data logo

Arvon lisääminen yrityksille ja sijoittajille

Uskomme, että ilmastovaikutuksiin liittyvän tiedon yhdistäminen taloudellisiin tulostietoihin antaa lisäarvoa sijoittajille sekä yrityksille, joilla on merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä tai joiden arvoketjuun kuuluvien yhtiöiden kasvihuonekaasupäästöt ovat yritykselle oleellisia. Työkalustamme hyötyvät myös yritykset, jotka raportoivat CDP:lle tai ovat CDP:lle raportoivan yhtiön toimittajia tai liiketoimintakumppaneita.

Palvelun avulla saat analysoitua tietoa kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi tehdyistä toimista suhteessa taloudelliseen suorituskykyyn. Analytiikka kertoo, kuinka hyvin yrityksen johtaminen ja siihen liittyvät prosessit kohtaavat sijoittajien raportointiodotukset liittyen kasvihuonekaasupäästöjen taloudellisiin vaikutuksiin. Työkalun avulla saadaan myös tietoa yritysten valmiudesta raportoida ilmastomuutosten taloudellisista vaikutuksista.

Climate Performance Analytics -työkalun tuottamissa analyyseissa päästään ensimmäistä kertaa hyödyntämään datamuotoisesti globaalia CDP-tietokantaa, jossa on yli 2 500 yrityksen CDP-vastauksia neljältä vuodelta yli miljoonan sivun verran. Tämä yhdistettynä Bloombergin taloudelliseen dataan mahdollistaa yrityksille liiketoiminnan näkökulmasta aiempaa hyödyllisempien analyysien tuottamisen nopeasti. Tulosten tulkintaan osallistuvat PwC:n kokeneet ilmastonmuutoksen ja yritysvastuun asiantuntijat.

Analyysi 

 • sisältää 2 500 yrityksen tiedot maailmanlaajuisesti
 • sisältää CDP-tiedot vuosilta 2014–2019
 • sisältää taloudelliset tiedot vuosilta 2014–2019
 • keskittyy ilmaston toimintaan, taloudelliseen suorituskykyyn ja TCFD-valmiuteen
 • on saatavilla toimialoittain, alueittain tai vertailtuna valittuihin yrityksiin.

 

Perustuu yli 2 500 johtavan kansainvälisen yrityksen toimittamiin tietoihin

Analyysin avulla arvioit tehokkaasti johtavien kansainvälisten yritysten kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi tehtyjä toimia.

 • Yrityksen profiili ja yleiskatsaus vertailuarvoa vastaan
 • Yleinen ilmastokokonaisuus
 • Avainmittarit ja markkinoiden tilannekuva
 • Suorituskyky sektoreittain
 • Erittelyt sektoreittain, alasektoreittain, alueittain, maittain ja trendisuuntauksin.

Tarjoaa tietoa ilmastoluokituksen ja taloudellisen suorituskyvyn välisestä yhteydestä

Työkalusta ja siitä saatavasta analytiikasta on eniten hyötyä yrityksille, joilla on merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä tai joiden arvoketjuun kuuluvien yhtiöiden kasvihuonekaasupäästöt ovat yritykselle oleellisia. Työkalusta hyötyvät myös yritykset, jotka raportoivat CDP:lle tai ovat CDP:lle raportoivan yhtiön toimittajia tai liiketoimintakumppaneita.

 • Yhdistää tietoja CDP:stä, maailman suurimmasta pörssiyhtiöiden ilmastotietokannasta ja Bloombergin taloudellisista tiedoista
 • Ilmastoluokituksen arviointi verrattuna esim. markkina-arvoon, liikevaihtoon, käyttökatteeseen, RoE:een ja osakekursseihin
 • Trendisuuntaus vuosilta 2014–2019
 • Erittelyt sektoreittain, alasektoreittain, alueittain ja maakohtaisesti
 • Analyyseista on hyötyä sekä liiketoimintajohdolle, talousjohdolle, strategiajohdolle, markkinoinnille, myynnille, tuotesuunnittelulle että energia-, ympäristö- ja yritysvastuuasioita johtaville. Myös sijoittajaviestintä hyötyy analyysin tuloksista.

Tarjoaa tietoa yritysten valmiudesta raportoida ilmastonmuutosten taloudellisista vaikutuksista

Tähän G20-maiden työryhmä TCFD (Task force on climate related disclosure) antoi suosituksensa kesällä 2017. Suositukset koskevat G20-maiden listayhtiöitä ja sijoittajia, ja sitä kautta ne vaikuttavat myös suomalaisiin toimijoihin. Valmiusarviomme tarjoaa nopean yleiskuvan tietojen ilmoitusvalmiudesta suhteessa kansainväliseen vertailuarvoon.

 • Kaikkien yritysten valmiusarviointi otoksesta, jossa otetaan huomioon CDP:n ja TCFD:n kohdistaminen
 • Globaali arvio ilmastonmuutokseen liittyvistä taloudellisista tiedoista
 • Ilmastoon liittyvien taloudellisten tehokkuustietojen integrointi

Ota yhteyttä

Jussi Nokkala

Jussi Nokkala

Sustainability & Climate Change Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8189

Sirpa Juutinen

Sirpa Juutinen

Partner, Sustainability & Climate Change, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7815

Seuraa ja osallistu