Apua arvonmääritykseen

Valuation corner tarjoaa kuukausittain päivittyvää tietoa toimialakohtaisista pääoman keskikustannuksista ja arvostuskertoimista.

Esitettyjä pääoman keskikustannus- sekä arvonmäärityslukuja ei tule suoraan käyttää sijoitus- tai muiden päätösten tekemiseen.

 

Miten käytettyihin pääoman keskikustannuksiin päädyttiin?

Tällä sivustolla esitetyt pääoman keskikustannukset on arvioitu toimialoittain. Pääoman keskikustannus vaihtelee kuitenkin eri yritysten välillä, eikä esitettyjä lukuja voi soveltaa jokaiselle toimialan yritykselle. Esitettyjä pääoman keskikustannus- sekä arvonmäärityslukuja ei tule käyttää sijoitus- tai muiden päätösten tekemiseen.

Pääoman keskikustannusta käytetään esimerkiksi diskonttokorkona yrityksen arvoa määritettäessä. Arvonmääritystä laadittaessa on tiettyjä seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon diskonttauskorkoa arvioitaessa. Esimerkiksi yrityksen arvonmäärityksessä käytettyjen olettamuksien, erityisesti mahdollisissa ennusteissa käytetyn valuutan, tulisi vastata pääoman keskikustannuslaskelman olettamuksia. Lisäksi tietyt yrityksen toimintaan liittyvät riskit on jo saatettu ottaa huomioon pääoman keskikustannuslaskelmia tehtäessä. Näitä samoja riskejä ei tule ottaa huomioon tulevaisuuden rahavirtojen arvioinnissa, jotta ne eivät vaikuta arvonmäärityksen tuloksiin väärentävästi.

Lue lisää tiedonkeruumenetelmistä

 

Subscribe to Valuation corner monthly alert

Contact us

Matias Lindholm
Partner, Corporate Finance
puh. +358 (0)20 787 7885
Lähetä viesti

Esko Saura
Corporate Finance
puh. +358 (0)20 787 7966
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu