Yritysverotus

 

Kotimainen ja kansainvälinen yritysverotus

Yrityksen toimintaan ja yrityksen tekemiin oikeustoimiin - investointeihin, omaisuuden luovutuksiin ja muihin toimiin - liittyy aina verotuksen näkökulma. Verotusta koskeva lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö ovat lisäksi jatkuvassa muutostilassa. Muutoksilla voi olla olennainen vaikutus niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin yritysten verotukselliseen asemaan Suomessa.

Liiketoiminnan kansainvälistymisestä seuraa monia verotukseen liittyviä kysymyksiä. Ulkomaisen tytäryhtiön perustamiseen ja rahoittamiseen liittyy monia ratkaistavia verokysymyksiä vastaavasti kuin projektitoimituksen aloittamiseen toisessa valtiossa.

Taloudellisen toiminnan tuloksellisuuden yhtenä osatekijänä ovat kansainväliseen liiketoimintaan liittyvien verokysymysten ennustettavuus, hallinta ja optimointi. Kansainvälisen verkostomme avulla voimme palvella globaalisti suomalaisia asiakkaitamme.

Avustamme Suomessa toimivia yrityksiä seuraavilla osa-alueilla:
 • yritysveroilmoitukset
 • yritysten tulosta maksettavia veroja koskevan keskeisen lainsäädännön (elinkeinotulon verottamisesta annettu laki, konserniavustuslaki ja lähdeverolaki) tulkintakysymykset
 • yritysten kiinteistöomistuksista maksettavan kiinteistöveron tulkintakysymykset
 • omaisuuden luovutuksista maksettavan varainsiirtoveron tulkintakysymykset
 • veroviranomaisille ja hallintotuomioistuimille osoitettavien hakemusten ja muutoksenhakukirjelmien laadinta
 • verojen laskenta ja raportointi
 • veroasioiden hallinta sekä
 • yritysverotusta koskeva koulutus.
Kansainväliseen liiketoimintaan liittyen palveluitamme ovat:
 • projektitoimitukset
 • etabloituminen ulkomaille tytäryhtiön muodossa
 • kansainvälisen operatiivisen liiketoiminnan ja konsernirakenteiden uudelleenjärjestelyt
 • kansainvälisten yrityskauppojen verorakenteiden suunnittelu
 • kansainvälisen konsernin kokonaisverorasituksen suunnittelu esim. verotappioiden optimaalisen hyödyntämisen, konsernin sisäisen rahoituksen tai aineettomien oikeuksien näkökulmasta
 • tieto Eurooppavero-oikeudesta, verosopimuksista ja eri valtioiden verolainsäädännöstä.

 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact us

Mirva Laaksonen

Partner, Corporate Taxation

puh. +358 (0)20 787 7261

Petri Seppälä

Partner, Corporate Taxation

puh. +358 (0)20 787 7909

Seuraa ja osallistu