Verotarkastuksiin liittyvät palvelut

 

Autamme yrityksiä verotarkastukseen valmistautumisessa ja tarkastuksen aikaisissa kysymyksissä.

Asiantuntijoillamme on pitkä ja monipuolinen kokemus verotarkastuksesta prosessina.

Olemme yritysten tukena koko verotarkastuksen ajan:
 • Neuvomme yritysesittelyn laatimisessa ja pohdimme yhdessä yrityksen kanssa, mitä asioita on syytä tuoda esille ja/tai korostaa verotarkastajille. Asiantuntijatiimillämme on usein kokemusta sadoista verotarkastuksista, joten tiedämme, minkälaisissa asioissa verotarkastajille helpoimmin syntyy virheellisiä käsityksiä.
 • Osallistumme aloituskeskusteluun yrityksen avustajana, jolloin syntyy hyvä käsitys tarkastettavista asiakokonaisuuksista.
 • Annamme valmennusta henkilöille, jotka keskustelevat verotarkastajien kanssa, kerromme verotarkastusprosessista, relevanteista verosäännöksistä sekä annamme käytännön ohjeita keskusteluja varten.
 • Osallistumme verotarkastajien yrityksen edustajille pitämiin haastattelutilaisuuksiin varmistaen ymmärryksen keskusteltavista asioista.
 • Autamme verotarkastajien esittämien kysymysten tulkinnassa sekä vastausten kokoamisessa ja laatimisessa.
 •  Tarjoamme Help Line -palvelun, jonka kautta yritys saa sovitulta henkilöltä vastaukset kiireisiin kysymyksiin välittömästi ja jonka kautta verotarkastajien kanssa keskusteleva henkilö voi tarvittaessa hakea varmistuksia omille ajatuksilleen.
 • Osallistumme avustajana loppukeskusteluun ja esitämme tarvittaessa verotarkastajille kysymyksiä heidän tarkastushavainnoistaan ja/tai loppuprosessista.
Muutoksenhaussa/valituksissa olemme monessa mukana:
 • Vaikka tavoitteena on saada positiivinen ratkaisu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, on arvioitava, mistä haetaan muutosta ja erityisesti minkälaisia perusteita valituksen tueksi esitetään. Avustamme asiakkaitamme mahdollisemman tehokkaan muutoksenhakustrategian suunnittelussa.
 • Analysoimme, mistä seikoista olemme Verohallinnon kanssa eri mieltä, arvioimme kantaamme puolustavan näytön riittävyyttä sekä tarvittaessa mahdollisuutta esittää lisäselvitystä tai näyttöä esimerkiksi suullisessa käsittelyssä.
 • Neuvomme ja avustamme maksuunpanon keskeytystä koskevissa asioissa.
 • Laadimme valituskirjelmiä ja vastineita oikaisulautakunnalle ja tuomioistuimille tuhansien tapausten kokemuksella.

 

MAP eli keskinäinen sopimusmenettely

Kansainvälisissä veroriitatilanteissa auttaa PwC:n globaali veroriitojen ratkaisuun erikoistunut verkosto (ns. TCDR-network). Verkostoon kuuluu veroasiantuntijoita, joilla on syvällinen paikallisen tason verolainsäädännön ja veroprosessien tuntemus, vahvat yhteistyö- ja neuvottelutaidot, erinomaiset kontaktit toimivaltaisiin viranomaisiin ja näkemys riita-asioiden hoitamisesta kansainvälisesti. Useat TCDR-verkostoon kuuluvat henkilöt ovat olleet aiemmin toimivaltaisia viranomaisia kotivaltioidensa verohallinnossa.

Avustamme teitä yhdessä TCDR-verkostoon kuuluvien ulkomaisten kollegojemme kanssa MAP-prosessin hoitamisessa:

 • osallistumme MAP-strategian suunnitteluun ja laatimiseen
 • olemme mukana toimivaltaisten viranomaisten kanssa käytävissä tapaamisissa prosessin eri vaiheissa
 • laadimme hakemukset MAP-menettelyn aloittamiseksi ja mahdolliset vastaukset toimivaltaisten viranomaisten lisäselvityspyyntöihin
 • edistämme aktiivisesti prosessia tavoitteena saada asiassa positiivinen ratkaisu mahdollisimman nopeasti
 • varmistamme viranomaisten tekemän päätöksen asianmukaisen täytäntöönpanon.

 

Contact us

Juha Laitinen

Partner, Indirect Taxation

puh. +358 (0)20 787 7409

Tuula Varila

People and Organisation

puh. +358 (0)20 787 7407

Eija Kuivisto

Corporate Taxation

puh. +358 (0)20 787 7876

Linda Karhinen

Transfer Pricing

puh. +358 (0)20 787 7793

Okko Koskenniemi

Corporate Taxation

puh. +358 (0)20 787 7725

Seuraa ja osallistu