Verotuksen maakohtaisen raportoinnin työkalu

PwC Suomi on kehittänyt työkalun, joka esittää verotuksen maakohtaisen raportoinnin sääntelyn edellyttämät tiedot Verohallinnon vaatimalla tavalla.

Verotuksen maakohtainen raportti vaaditaan monikansallisilta konserneilta, joiden konsernituloslaskelman liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa. Raportin antamisesta vastaa yleensä konsernin ylin emoyhtiö, ja työkalumme avulla suomalainen raportointivelvollinen voi täyttää ilmoitusvelvollisuutensa Verohallinnolle. Työkalumme taipuu joustavasti vastaamaan muuttuviakin raportointitarpeita.

Tietojenkäsittelyn automatisoinnin merkitys kasvaa muuttuvassa sääntelykentässä. Työkalumme tukee myös sääntelyn edellyttämien tietojen analysointia. Turvallinen työpöytäsovellus suojaa riskeiltä, jotka liittyvät arkaluonteisten taloudellisten ja verotuksellisten tietojen jakamiseen muiden kuin toimivaltaisten veroviranomaisten kanssa (Verohallinto).

Työkalun avulla varmistatte, että verotuksen maakohtainen raportti annetaan Verohallinnon asettamien teknisten vaatimusten mukaisesti (XML-muoto), ja
työkalun avulla tiedot voidaan tuoda raporttiin useista eri lähteistä:

  • HFM
  • SAP
  • Excel-taulukko

tai

  • Lisäämällä tiedot käsin ohjelmistoon.

PwC Suomen tuki- ja ylläpitopaketti sisältää työkalun päivityksen, mahdollisten virheiden korjauksen sekä tukipalvelut teknisten ongelmien varalle.

 

Contact us

Linda Karhinen

Transfer Pricing, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7793

Jussi Virta

Lead Solution and Software Developer, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8191

Seuraa ja osallistu