Data-analytiikan hyödyntäminen verotoiminnoissa

Yritysten verofunktiot ovat jatkuvan tehostamispaineen alla, ja vero-osaston toimintojen ja ratkaisujen odotetaan olevan enemmän linjassa liiketoiminnan ja sen tavoitteiden kanssa. Lisäksi verofunktioiden täytyy käsitellä yhä suurempaa määrää tietoa. Kaikki tämä tapahtuu jatkuvasti monimutkaistuvan lainsäädännön luoman paineen alla.

Data-analytiikan työkalut ovat vertaansa vailla, kun yrityksissä halutaan:

 • Hallita veroriskejä
 • Lisätä verotoimintojen tehokkuutta
 • Parantaa sidosryhmänraportointia

PwC:llä tuotamme nämä edut asiakkaillemme veroasiantuntijoiden ja IT-osaajien saumattoman yhteistyön avulla. Pidämme huolen, että prosessi on mutkaton ja tehokas aina datan keruusta tulosten hyödyntämiseen ja toimenpiteiden jalkauttamiseen. Reaaliaikaisten ja kustomoitavissa olevien visualisointityökalujen avulla varmistamme, että yrityksessänne nähdään kaikki olennainen yhdellä silmäyksellä, mutta tarvittaessa päästään pureutumaan myös yksityiskohtiin.

 

Esimerkkejä data-analyysien hyödyntämisestä

Arvonlisäverotus

Arvonlisäveroja voidaan kirjata yhtiön toiminnasta riippuen huomattavia määriä. Data-analyysimme avulla yhtiönne saa

 • Kokonaiskuvan myynneistä, verokoodien käytöstä, verokäsittelystä, kirjaustavoista
 • Varmuuden järjestelmän toimivuudesta ja toimintamallin toteutuksesta käytännössä
 • Tiedon systemaattisesti esiintyvistä virheistä ja niiden syntymiseen johtaneista syistä
 • Säästöjä vähentämättä jääneistä arvonlisäveroista
 • Keinon pienentää riskejä ja välttää sanktioita

Tutustu arvonlisäverotuksen palveluihimme

Katso lisää

Tullianalyysi

Kokonaiskuva tuonnin ja viennin määristä sekä maksetuista tulleista.

Valtuuttaminanne saamme tiedot suoraan tullista. Tiedot analysoituamme yrityksenne pystyy muun muassa:

 • Tarkastelemaan tullaustapahtumia rahamääräisesti ja operatiivisesti
 • Identifioimaan riskit ja välttämään aiheettomat tullit tulevaisuudessa
 • Saavuttamaan huomattavia säästöjä tulliasiantuntijoidemme toimenpidesuositusten avulla

Tutustu tullineuvonnan palveluihimme

Katso lisää

Business Travellers' Health Check

PwC:llä on vuosikymmenten kokemus liikkuvuutta helpottavien ratkaisujen tarjoamisesta yrityksille. Kehittämämme Business Travellers Health Checkin avulla liikematkaajista kerätty data on hyödynnettävissä aivan uudella tavalla. Työkalu esittää dynaamiset arviot matkustajien tilanteista, toistuvista malleista sekä mahdollisista riskeistä. Tietoa ei tyydytä vain havainnollistamaan, vaan työkalu esittää myös suositelluista toimenpiteet. ​

Hyödyt: 

 • Ainutlaatuinen tapa koota työmatkalaisia koskeva massiivinen datamäärä sekä esittää tieto helposti ymmärrettävässä yleisnäkymässä
 • Analyysi tunnistaa kaikkien työntekijöiden matkustuksessa ilmeneviä malleja
 • Kun hyödynnetään olemassa olevaa dataa, analysointi ei vaadi resursseja yrityksen henkilöstöltä
 • Raportit nostavat esiin toimenpiteiden kannalta ensisijaisia alueita ja tarjoavat ohjeita suositelluista toimenpiteistä aina säännösten noudattamisesta ennakonpidätyksiin, sekä sosiaaliturvasta maahanmuuttoa koskeviin kysymyksiin
 • Korkeimpien riskiryhmien, kuten johtohenkilöiden ja myyjien valvonta

Tutustu

Katso lisää

Contact us

Antti Hyttinen

Antti Hyttinen

Partner, Tax Services

puh. +358 (0)20 787 7742

Iain McCarthy

Iain McCarthy

Partner, Tax Reporting & Strategy

puh. +358 (0)20 787 7975

Anna Immonen

Anna Immonen

Tax Compliance

puh. +358 (0)20 787 8396

Maarit Pokkinen

Maarit Pokkinen

Partner, Indirect Taxation

puh. +358 (0)20 787 7864

Seuraa ja osallistu