Compliance

Autamme asiakkaitamme rakentamaan tulevaisuuden verotoimintoja. Jatkuvasti muuttuvassa ja monimutkaisessa toimintaympäristössä veroasioiden koordinointi, kontrollointi ja raportointi on usein hyvin haastavaa. Teknologiaa hyödyntämällä asiantuntijamme auttavat teitä laatimaan veroilmoituksenne entistä tehokkaammin ja tarkemmin.

Compliance-asiantuntijamme hoitavat tarvittaessa koko veroilmoitus- ja raportointipaketin. Palvelumme ovat räätälöitävissä juuri teidän liiketoimintaanne, tilanteeseen ja strategiaan sopiviksi. Tällöin myös haastavat verokysymykset ratkaistaan tehokkaasti. Olemme tukenanne sekä arkipäivän haasteissa että yrityksenne suurissa muutoksissa.

Tavoitteemme on turvata teidän toiminnallenne mahdollisimman ennakoitava ja tehokas veroympäristö.

 

Compliance-palvelumme:

Yritysverotus

Veroilmoitus vaatii aikaa ja huolellista perehtymistä veroilmoituslomakkeen kohtiin. Virheelliset tai puutteelliset tiedot voivat myöhemmin johtaa selvitystarpeisiin ja veronkorotuksiin.

​Autamme yritystäsi veroilmoituksen laatimisessa, tarkastamisessa sekä veroilmoituslomakkeiden ongelmakohtien selvityksessä. Robotiikkaa hyödyntämällä asiantuntijamme auttavat teitä laatimaan veroilmoituksenne nopeasti ja virheettömästi.

​Veroilmoitusten laatimisessa kiinnitämme erityistä huomiota

 • verolaskelman laatimiseen
 • poistojen ja poistoerojen verotuskäsittelyyn
 • käyttöomaisuuden luovutuksiin ja romutuksiin
 • mahdollisten tappioiden tai lähdeverojen hyväksikäyttöön
 • yritysrakenteiden muutoksiin
 • ennakoiden vastaavuuteen
 • osinkojen, varausten ja lahjoitusten käsittelyyn
 • siirtohinnoitteludokumentointivelvollisuuteen.

10 tärppiä yhteisöveroilmoituksen laatimiseen

Katso lisää

Palkanlaskenta ja työntekijöiden veroilmoitukset

Avustamme yrityksiä palkanlaskennan suorittamisessa, raportoinnissa ja velvoitteiden selvittämisessä niin Suomessa kuin ulkomailla. Globaali ketjumme mahdollistaa työntekijöidesi verovelvoitteiden hoitamisen ja auttamisen kaikkialla maailmassa. Hoidamme tarvittavat alkutoimet ja rekisteröinnit, hankimme yrityksellesi sosiaalivakuutukset ja autamme raportoinnissa. Olipa kyseessä perinteinen ulkomaankomennus tai lyhyistä työmatkoista koostuva jatkuva ulkomaantyöskentely, me autamme toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, avustamme velvoitteiden hoidossa ja varmistamme, että työntekijäsi saa keskittyä omaan työhönsä.

Kartoitetaan yhdessä toimintaympäristönne, taloudellisin toimintatapa, minimoidaan vero- ja muut lisäkustannusriskit ja hoidetaan velvoitteet.

Katso lisää

Välilliset verot

Välillisten verojen asiantuntijamme auttavat yritystäsi arvonlisäveron ja muiden välillisten verojen raportoimisessa. Voit ulkoistaa VAT Compliance -toiminnot meille ja huolehdimme arvonlisäveron raportoimisesta ajallaan joka kuukausi. Yhtiösi työntekijöiden aikaa vapautuu tuottavampaan työhön ja varmistut raportoinnin oikeellisuudesta.

Räätälöimme VAT Compliance -palvelumme juuri teille sopiviksi. Työhön voi sisältyä arvonlisäveroilmoitusten, sekä mahdollisten yhteenvetoilmoitusten ja intrastat-ilmoitusten kuukausittainen valmistelu ja toimittaminen viranomaisille, tai pelkästään raportoitavien tietojen säännöllinen tai ajoittainen tarkistaminen riskien identifioimiseksi ja hallitsemiseksi. Pidämme teidät myös ajan tasalla raportointia koskevista säännöistä ja muutoksista.

VAT Compliance -palveluihimme sisältyvät: 

 • arvonlisävero
 • yhteenvetoilmoitus
 • intrastat
 • vakuutusmaksuvero
 • rakentamiseen liittyvät ilmoitukset

Lue lisää ja katso välillisen verotuksen yhteyshenkilömme

Katso lisää

Lakipalvelut ja asiakirjojen laadinta

Oikeudelliset palvelumme kattavat lakisääteisten rekisterien ja pöytäkirjojen säilyttämisen, hallituksen kokousten ja yhtiökokousten valmistelun sekä tilinpäätösten toimittamisen kaupparekisteriin ja veroviranomaisille.

Lisätietoja lakipalveluistamme

Katso lisää

Siirtohinnoitteludokumentaatiot

Verovelvollisten tulee antaa siirtohinnoitteludokumentaatio etuyhteydessä tehdyistä liiketoimista. Esimerkiksi sivuliikkeelle kohdistettujen kulujen ja tuottojen tulee kuvastaa liiketoimintamallia eli sivuliikkeen rooleja ja vastuita. Lisäksi käytetty siirtohinnoittelumenetelmä sekä tuottojen ja kulujen kohdentaminen tulee dokumentoida. Dokumentoinnin tulee myös sisältää soveltuvat perustelut käytetylle metodille ja kohdentamiselle.

Avustamme organisaatiotasi määräysten noudattamisessa siirtohinnoitteludokumentointivaatimusten jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

Katso lisää

Kirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta

Kuten verotus, myös kirjanpitosäännökset laajenevat ja muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi. Mikäli tarvitset apua tilinpäätöksen laadinnassa, kirjanpidossa tai muissa laskentatoimen palveluissa, autamme mielellämme. 

Katso lisää

Contact us

Iain McCarthy

Iain McCarthy

Partner, Tax Reporting & Strategy, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7975

Anna Immonen

Anna Immonen

Tax Compliance, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8396

Seuraa ja osallistu