Business Travellers' Health Check

Globaali liikematkustaminen on muuttunut radikaalisti viimeisten vuosien aikana. Erityisen paljon ovat kasvaneet kestoltaan lyhyet työmatkat ja ulkomaankomennukset, eikä tämä trendi näytä hiipuvan. Kun yritysten liiketoimintaympäristöt ovat maailmanlaajuisia, myös työntekijöiden liikkuvuutta koskevan datan hallinnoinnin merkitys korostuu. Verotukselliset ja poliittiset muutokset, kuten BEPS ja brexit vaikuttavat perustavanlaatuisesti sääntelyihin, ja samanaikaisesti viranomaisvalvonta tehostuu ympäri maailman. On elintärkeää, että yritykset tunnistavat ja hallitsevat liikematkustajia koskevat tekijät. Näin varmistutaan globaalien sääntelyjen nuodattamisesta, minimoidaan riskit, turvataan yrityksen maine, tunnistetaan kustannussäästöt ja varmistetaan työntekijöiden hyvinvointi ja turvallisuus.​

PwC:llä on vuosikymmenten kokemus liikkuvuutta helpottavien ratkaisujen tarjoamisesta yrityksille. Kehittämämme Business Travellers' Health Checkin avulla liikematkaajista kerätty data on hyödynnettävissä aivan uudella tavalla. Työkalu esittää dynaamiset arviot matkustajien tilanteista, toistuvista malleista sekä mahdollisista riskeistä. Tietoa ei tyydytä vain havainnollistamaan, vaan työkalu esittää myös suositelluista toimenpiteet. ​

Hyödyt yrityksille:

 • Health Check on ainutlaatuinen tapa koota työmatkalaisia koskeva massiivinen datamäärä sekä esittää tieto helposti ymmärrettävässä yleisnäkymässä. 
 • Analyysi tunnistaa kaikkien työntekijöiden matkustuksessa ilmeneviä malleja, mikä olisi erittäin vaivalloista tavanomaisen tietojen käsittelyn avulla. 
 • Data on helposti suodatettavissa ja segmentoitavissa, minkä avulla paneutuminen tiettyihin alueisiin tai matkustuskohteisiin onnistuu nopeasti.
 • Kun hyödynnetään olemassa olevaa dataa, analysointi ei vaadi resursseja yrityksen henkilöstöltä. 
 • Raportit nostavat esiin toimenpiteiden kannalta ensisijaisia alueita ja tarjoavat ohjeita suositelluista toimenpiteistä aina säännösten noudattamisesta ennakonpidätyksiin, sekä sosiaaliturvasta maahanmuuttoa koskeviin kysymyksiin. 
 • Korkeimpien riskiryhmien, kuten johtohenkilöiden ja myyjien valvonta. 

Miten Health Check toimii? 

Datan tunnistaminen

Arvioimme matkustajista kerätyt tietolähteet, jotta saamme 12 kuukauden mittausjakson analysointia ja arviointia varten. Tähän sisältyy:

 • Matkustajia koskevien tietolähteiden tunnistaminen. Tällaisia voivat olla matkatoimistojen tiedot, työaikaseurannan data ja kansainväliset matkustajatietolomakkeet.
 • Muut tietokannat, kuten keskeisimmät HR-tiedot voidaan integroida osaksi raporttia. 
Health Check

Analysoimme kerätyn datan luodaksemme liikematkustajien riskiprofiilin. Tuloksiin sisältyy: 

 • Interaktiivinen yleisnäkymä, jonka avulla tietoa voidaan arvioida eri tavoin riippuen esimerkiksi liiketoimintayksiköstä tai kohdemaasta.
 • Riskialueiden ensisijaisten toimien välitön tunnistaminen.
 • Selkeä ja helppolukuinen raportti, jossa korostuvat keskeisimmät riskimaat ja tärkeimmät riskiryhmät, kuten ylin johto ja myyntihenkilöstö. 
 • Työpaja, jossa keskustellaan tarkastelun tuloksista, prosesseista, metodologiasta sekä vaadituista korjaustoimenpiteistä.

Contact us

Lena Nymark-Akerele

Lena Nymark-Akerele

People and organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7923

Seuraa ja osallistu