Siirtohinnoittelu

Siirtohinnoittelussa on kyse konserniyhtiöiden välisen kaupan hinnoittelusta ja sen markkinaehtoisuudesta.

Siirtohinnoittelussa yritykset tasapainoilevat tilanteessa, jossa yhteen valtioon maksettavat verot ovat aina pois toisen valtion verokertymästä. Varovainen siirtohinnoitteluratkaisu toisessa valtiossa voi olla jopa aggressiivista verosuunnittelua transaktion vastapuolen sijaintivaltiossa. Meiltä saa apua ratkaisujen valinnassa sekä tilanteissa, joissa verottaja jossain päin maailmaa puuttuu ratkaisuun.

Operatiivisessa liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin siirtohinnoittelumalliin ja johtaa veron maksuun väärissä valtioissa, minkä vuoksi liiketoimintamallin muutostilanteessa tai yritysjärjestelyjen yhteydessä on tärkeää miettiä siihen liittyvät siirtohinnoittelu- ja verovaikutukset.

OECD:n siirtohinnoittelusäännöt ohjeistavat mm. siirtohinnoittelun dokumentointia. Markkinaehtoperiaate korostaa entistä selkeämmin tulon verottamista siellä, missä arvoa luodaan. Tähän liittyen konsernin arvoa luovien tekijöiden kuvaaminen siirtohinnoitteludokumentoinnissa on olennaisen tärkeää.

Palveluihimme kuuluvat

  • siirtohinnoittelupolitiikan suunnittelu
  • siirtohinnoittelun markkinaehtoisuuden analysointi
  • siirtohinnoitteludokumentoinnin laadinta
  • siirtohinnoittelukiistojen ratkaisussa avustaminen
  • palveluveloituksiin liittyvät kysymykset, mm. palveluveloitusjärjestelmien luominen
  • sopimusten laatimisessa avustaminen
  • aineettomiin oikeuksiin liittyvät siirtohinnoittelukysymykset
  • siirtohinnoittelukoulutus.

Contact us

Sari Takalo

Partner, Transfer Pricing

puh. +358 (0)20 787 7262

Seuraa ja osallistu