Veroneuvonta yritysjärjestelyissä

 

Jotta rakennejärjestelyistä saadaan tavoiteltu hyöty, kannattaa konserni- ja rahoitusrakenne suunnitella huolella. Suunnittelussa korostuu järjestelystä aiheutuvien ylimääräisten verokustannusten minimointi sekä verotukseen liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen. Konsernin sisäiseen rationalisointiin ja yrityskauppoihin liittyy lukuisia verotuksellisia haasteita ja vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Yritys- ja rahoitusrakenteen suunnittelun tarve korostuu erityisesti seuraavissa tilanteissa:
  • uudelleen organisointi operatiivisen ja juridisen organisaation yhtenäistämiseksi
  • etabloituminen uusille markkina-alueille
  • osakkeiden listaus arvopaperipörssiin
  • uuden liiketoiminnan aloittaminen tai olemassa olevan liiketoiminnan hankinta
  • kannattamattomien tai ydinliiketoimintaan kuulumattomien osien divestointi
  • liiketoimintojen keskittäminen tai hajauttaminen konsernin sisällä
  • rahoituksen uudelleen järjestely.

 

Contact us

Karin Svennas

Partner, Corporate Taxation

puh. +358 (0)20 787 7801

Mirva Laaksonen

Partner, Corporate Taxation

puh. +358 (0)20 787 7261

Seuraa ja osallistu