Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Talousprosessien, raportoinnin ja järjestelmien kehittäminen

Palvelumme räätälöidään aina yrityksesi tarpeiden mukaan. Kartoitamme olemassa olevien talous- ja raportointiprosessien sekä järjestelmien nykytilanteen ja pohdimme kehityskohteita. Palvelumme sopii yrityksellesi, jos haluat parantaa taloushallinnon prosessejasi, johdon raportointia tai sinulla on tarpeita järjestelmiin liittyen.

 

Katso miten voimme auttaa

Talousprosessien kehittäminen

Prosessien kartoituksessa analysoidaan talousprosessin keskeiset osat ja pyritään tunnistamaan toimintatavat, joita kehittämällä voidaan joko tehostaa tai parantaa toiminnan laatua. Tarkastelussa on muun muassa töiden organisointi ja aikataulutus sekä tarpeellisuus ja kontrollien taso.

Ihmisten osaaminen ja roolit ovat keskeinen osa toimivaa taloushallintoa. Tavoitteena on tunnistaa osaamisrajoitteet ja varmistaa oikeat resurssit oikeisiin paikkoihin sekä sisäisten ja ulkoisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen.

Automaation tason kartoittamisella selvitetään, mitä prosessin osia voidaan tehostaa hyödyntämällä nykyaikaista teknologiaa, kuten sähköisen taloushallinnon työkaluja ja muita digitalisaation keinoja. 

Lisäarvon luonti on taloushallinnon keskeisin tehtävä. Kartoitamme johdon tarpeet ja teemme toimenpide-ehdotuksen prosessien kehittämiseksi. 

 

Katso lisää

Raportoinnin kehittäminen

Laadukas raportointi tarjoaa perustan hyvälle liiketoiminnan johtamiselle ja toimii edellytyksenä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiselle.  Autamme asiakkaitamme kehittämään budjetointi- ja raportointiprosesseistaan tehokkaita ja sidosryhmille lisäarvoa tuottavia.

Sidosryhmien tarpeet ja yrityksen tavoitteet

Kartoitamme eri tahojen informaatio-odotukset sekä yrityksen strategiset tavoitteet. Autamme määrittämään tavoitteita tukevan KPI-mittariston sekä sisäisen raportoinnin rakenteen. 

Suunnittelu ja luotettava data seurannan perustana

Autamme kehittämään asiakkaidemme budjetointi- ja ennustamisprosesseja. Laadukkaan raportoinnin perustana on luotettava informatiivinen data. Autamme kehittämään taloushallinnon prosesseja, jotta ne tuottavat luotettavaa dataa raportoinnin perustaksi. 

Nykyaikaiset työkalut mahdollistavat uudet näkökulmat

Tuemme asiakkaitamme uusien raportointijärjestelmien käyttöönotossa. Nykyaikaiset ja pilvipohjaiset BI-ratkaisut mahdollistavat reaaliaikaisen raportoinnin ja tukevat tiedolla johtamista kaiken kokoisissa yrityksissä.

Visuaalisen raportointiratkaisun avulla voit vaivatta seurata liiketoimintasi kehitystä erilaisten kuvaajien, taulukoiden, KPI-mittareiden ja koontinäkymien kautta.

Raportointityökalumme on integroitavissa yleisimpiin taloushallinnon järjestelmiin. Asiakaskohtaiset rajapinnat mahdollistavat datan noutamisen myös muista järjestelmistä, jolloin voit kattavasti analysoida päätöksenteon kannalta oleellista tietoa.

Laajojen datamassojen käsittely ja eri järjestelmistä saatavien tietojen yhdistely auttaa saamaan syvällisen käsityksen liiketoiminnastasi ja sen kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Tarjoamme kumppanimme kautta visuaalisen ja helppokäyttöisen, pitkälle automatisoidun raportointijärjestelmän pilvipalveluna käyttöönne. Vastaamme käyttöönotosta ja tarvittaessa myös kuukausittaisesta raportoinnista. Järjestelmään saadaan mm. seuraavat ominaisuudet:

  • dimensiokohtainen kannattavuuden seuranta
  • täysin kustomoitavat näkymät mittaristoon
  • kuukausittainen tulosseuranta seurantakohteittain eriteltynä
  • yleisimmät tunnusluvut sekä itse määritetyt KPI-mittarit 
  • budjetointityökalu, budjetit ja kassavirtaennusteet.

 

Katso lisää

Järjestelmäprojekteissa tukeminen

Markkinoilla on lukuisia taloushallinnon prosessien tueksi luotuja järjestelmiä. Niiden eroavaisuuksien ja soveltuvuuden selvittäminen voi olla haasteellista. Usein järjestelmäprojektit vaativat myös paljon resursseja ja voivat olla haasteellisia toteuttaa.

Tarjoamme asiantuntijamme avuksesi järjestelmien kartoittamisessa, valinnassa, käyttöönotossa ja kehittämisessä muun muassa seuraavien järjestelmien suhteen:

  • kirjanpito- ja palkanlaskentajärjestelmät
  • raportointijärjestelmät
  • toiminnanohjausjärjestelmät
  • taloushallintojärjestelmät.

Kartoitamme yhdessä järjestelmien nykytilanteen ja selvitämme mahdollisia kehitystarpeita. Toimimme apuna myös tarvittavien ohjelmistojen valinnassa ja lopulta niiden käyttöönotossa ja kehittämisessä.

 

Katso lisää

Ota yhteyttä

Jari Viljanen

Jari Viljanen

Partner, Taloushallinnon palvelut, PwC Finland

puh. +358 (0) 20 787 7505

Seuraa ja osallistu