Väärinkäytösten torjunta ja selvitys

Ensimmäiset tunnit ratkaisevat. Miten toimit, kun organisaatiossasi tapahtuu tietoturva- tai tietosuojaloukkaus, väärinkäytös tai jokin muu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeava tilanne, josta voi aiheutua vahinkoa yrityksesi maineelle ja taloudelle? Pystytkö reagoimaan asiaan välittömästi?

Meiltä saat kokonaisvaltaisen tuen poikkeamatilanteiden ennakointiin, selvittämiseen ja hallintaan. Autamme sinua estämään, selvittämään ja korjaamaan erilaisista poikkeamatilanteista johtuvia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja niin yrityksesi maineelle, brändille kuin taloudelle. Työskentelemme nopeasti, riippumattomasti ja luottamuksellisesti globaalia verkostoamme hyödyntäen.

What is Forensics?

How do you prevent, respond to and remediate a wide range of business threats, risks and complex issues? Watch our video on our Forensic Services.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Ulkoisten ja sisäisten uhkien tunnistaminen

Autamme organisaatioita tunnistamaan ulkoiset ja sisäiset uhkat riskien hallinnan kehittämiseksi. Kokeneet asiantuntijamme tukevat organisaatioita riskienhallintatyössä sekä auttavat luomaan ymmärrystä kehittyvän ulkoisen ja sisäisen uhkaympäristön hallinnasta.

Organisaation turvallisuuden tilannekuva hyökkääjän näkökulmasta

Miltä organisaation turvallisuuden hallinta näyttäytyy digitaalisessa toimintaympäristössä? Miltä turvallisuustilanne näyttää potentiaalisen hyökkääjän näkökulmasta? Me autamme organisaatiota tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa hyödyntäen alan johtavaa teknologiaa ja työkaluja sekä kokeneiden asiantuntijoidemme osaamista.

Poikkeamahallinnan nykytila-arviointi ja kehittäminen

Alati muuttuvassa turvallisuusympäristössä on kokemuksemme mukaan tärkeää, että yritys tai organisaatio varautuu poikkeamatilanteiden hallintaan asianmukaisesti. Me autamme kuvaamaan poikkeamaprosessin ja harjoittelemme sitä kanssasi. Tukemme ulottuu myös pidemmälle. Haluamme olla tukemassa sinua myös silloin, kun tilanne on jo eskaloitunut.

Poikkeamatilanteiden ennakoinnissa ja hallinnassa on kyse kokonaisturvallisuuden riittävästä ylläpidosta. Suoritamme nykytila-arviointia kaikilla turvallisuuden osa-alueilla, oli kyse sitten henkilö, -toimitila tai kyberturvallisuudesta. Tunnemme myös tietosuoja-asiat sekä liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelun. Me myös korjaamme, implementoimme ja koulutamme näillä osa-alueilla.

Väärinkäytösten selvittämisen asiantuntijatuki

Autamme kaikissa yritystoimintaan ja organisaation toimintaan liittyvien väärinkäytös- ja riitatilanteiden selvittämisessä esimerkiksi aineistotarkastuksien ja haastatteluiden keinoin. Autamme myös elektronisen aineiston hakemisessa ja turvaamisessa sekä taloudellisten vaikutusten arvioinnissa. Neuvomme korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Autamme organisaatioita, ylintä johtoa sekä oikeudellisia neuvonantajia mm.

  • sisäisiin ja ulkoisiin väärinkäytöksiin liittyvissä selvityksissä
  • häirintätapausten selvittäminen
  • viranomaisten yritykseen kohdistamissa selvitystilanteissa
  • riitatilanteissa
  • lahjonta- ja korruptioepäilyjen selvittämisessä
  • varojen väärinkäytön selvityksissä

Liiketoiminnan toipumissuunnittelu ja kehittäminen

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu on yksi organisaation toiminnan jatkuvuuden perusedellytyksistä. Sama koskee toiminnan toipumissuunnittelua sekä poikkeamatilanteiden hallintaa. Me autamme organisaatioita kehittämään toipumissuunnittelua sekä näin myös poikkeamatilanteista palautumista sekä näin kasvattamaan organisaatioiden resilienssiä.

 

Contact us

Jani Arnell

Jani Arnell

Director, Cybersecurity & Privacy Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8844

Seuraa ja osallistu