Jatkuvat asiantuntijapalvelumme

Turvallisuuden ja tietosuojan ylläpito ja kehittäminen vaatii sekä systemaattista että jatkuvaa toimintaa. Jatkuvat palvelumme auttavat organisaatiota muun muassa vaatimustenmukaisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä sekä tarvittavan, jatkuvasti kehittyvän turvallisuustason varmistamisessa. Palvelumme integroituvat osaksi organisaatioiden omia turvallisuus- ja tietosuojaprosesseja.

Tietosuojan tai -turvan asiantuntijatuki

Tietosuojaorganisaation säännölliset ja määrämuotoiset tehtävät on hyvä määritellä ja ryhmitellä vuosikelloon, jotta niiden hoitamiseen ja toteutumisen seurantaan voi varata tarpeeksi aikaa. Asiantuntijamme auttavat vuosikellon rakentamisessa ja tietosuojalle sekä -turvalle asetettujen strategisten tavoitteiden määrittämisessä. Säännöllisiin tehtäviin kuuluvat tietosuojaorganisaation tapaamiset, tietosuojadokumentaation katselmointi ja päivitys, koulutustarpeen arviointi, riskiarvio ja johdon raportointi.

 

What's it like working in Cyber Security? James can tell you

Cyber security is not about technology but all about people and how we can improve their maturity in terms of their thinking from a security perspective.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Contact us

Jani Arnell

Jani Arnell

Director, Cybersecurity & Privacy Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8844

Jörgen Jansson

Jörgen Jansson

Security and Privacy, PwC Finland

puh. +358 (0)50 590 0662

Ari Suominen

Ari Suominen

Security and Privacy, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8127

Seuraa ja osallistu