Varmista toimintaedellytykset

Voimassaolevien ja uusien turvallisuusvaatimusten nykytila-, vaikutus ja riskiarvioinnit

Digitaalinen toimintaympäristö elää jatkuvassa muutoksessa – myös säädännön osalta. Brändin arvo ja vahvistaminen ovat enenevissä määrin riippuvaisia vaatimustenmukaisuuksien täyttämisestä.

Autamme tunnistamaan eri turvallisuusvaatimuksien, kuten EU:n
tietosuoja-asetuksen sekä finanssialan riskienhallinnan- ja valtionhallinnon turvallisuusvaatimuksien nykytilan.

7 Key questions your board should ask about cybersecurity

The cybersecurity landscape is evolving and it's important for boards to understand how companies manage their cybersecurity risk.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Jaa video

Organisaation vaatimustenmukaisuuden hallinta ja varmistaminen sekä sertifiointipalvelut

Jatkuvasti kasvava sääntely syö resursseja ja vaatii usein myös investointeja. Varmistamme, että asiakkaillamme on selkeä kuva eri vaatimusten tilasta, ettei päällekkäistä työtä synny ja että valmius vastata kasvaviin viranomaisten tai kolmansien osapuolien tarkastuksiin on huipputasolla. Tuotamme asiakkaillemme luotettavat ISO/IEC 27001:2013 – tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän, ISO/IEC 22301:2013 liiketoiminnan jatkuvuuden, ISO/IEC 27018:2014 pilvipalveluiden tietosuojan ja ISO/IEC 9001:2008 laadunhallinnan sertifiointipalvelut.

Kehitys- ja toimenpideohjelmat vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi

Autamme erikokoisia yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan tarvittavan vaatimustenmukaisuuden tason tekemällä lähtötilannearvion (GAP-analyysi). Asiakkaamme koosta ja tilanteesta riippuen teemme hanke- tai projektisuunnitelman, jossa määrittelemme toimenpiteiden toteutusjärjestyksen, vastuut ja budjetin. Autamme asiakkaitamme implementoimaan tarvittavat toimenpiteet laadukkaasti.

Tuki edunvalvonnallisten kannanottojen muodostamisessa uuden sääntelyn valmisteluvaiheessa

Digitaalinen turvallisuus on laaja kokonaisuus, jonka toteutumiseen voi vaikuttaa monenlaiset välittömät ja välilliset muuttujat. Toimiva edunvalvonta on yksi modernin riskienhallinnan keskeisistä keinoista. Me autamme ymmärtämään, mistä turvallisuuteen vaikuttavassa sääntelyssä on kysymys ja miten se vaikuttaa toimintaympäristön turvallisuuteen. Tämä auttaa muodostamaan oman kannan digitaalisen turvallisuuden säädännön valmisteluvaiheessa tai sen kommentoinnissa.

Contact us

Leea Uusi-Hautamaa
Forensic Services Leader
puh. +358 (0)44 530 4005
Lähetä viesti

Jani Arnell
Digital Security Leader, PwC Finland
puh. +358 (0)20 787 8844
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu