Vahvista brändiä ja asiakasluottamusta

Hallituksen ja johdon turvallisuuden neuvonanto

Neuvomme hallituksia ja ylintä johtoa kyberturvallisuus- ja tietosuoja-asioissa. Autamme johtohenkilöitä ymmärtämään digitaalisen turvallisuuden merkityksen liiketoiminnalle sekä miten organisaatio voi hallita uhkia ja luoda samalla kannattavaa liiketoimintaa.

Opastamme kysymään oikeita kysymyksiä, jotta digitaalisen turvallisuuden raportointi vastaa yrityksen ja johdon tarpeita. Teemme myös kyberturvallisuuden ja tietosuojan Due Diligence -arviointeja yrityksen
myynti- sekä ostotilanteiden yhteydessä.

Building Digital Trust

In this digital age, trust is one of the most valuable assets a business can have.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Jaa video

Digitaalinen turvallisuus osana organisaation brändinhallintaa ja yhteiskuntavastuuta

Digitaalisen turvallisuuden kehittäminen ja varmistaminen vahvistavat yrityksen brändiä ja edistävät liiketoimintaa. Digitaalisen turvallisuuden edelläkävijöitä ovat ne organisaatiot, joissa, luottamus, tuote- ja palveluturvallisuus sekä yhteiskuntavastuu ohjaavat kaikkea liiketoimintaa.

Digitaalisen turvallisuuden asiakaskokemus 

Hyvään asiakassuhteeseen kuuluu luottamus, joka pitää ansaita joka päivä ja jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Asiakasluottamuksen ja uskollisuuden rakentaminen on yhä haastavampaa ja turvallinen asiointi on yksi keskeisimmistä käyttäjien odotusarvoista. Hyvin toimivassa digitaalisessa liiketoiminnassa huomioidaan sekä tietoturva että helppo käytettävyys. Palvelumuotoilun avulla autamme yritystäsi ymmärtämään miten eri riskienhallintakeinoja käyttämällä ja yhdistämällä syntyy asiakaskokemus, joka ylläpitää ja kasvattaa asiakkaiden luottamusta. 

Asiakastietojen vastuullinen ja vaatimustenmukainen käsittely

Tiedon merkitys on tärkeää sekä erinomaisen asiakaskokemuksen mahdollistamisessa että sen luomisessa. Digitaalisessa maailmassa menestyjiä ovat ne, jotka kykenevät käsittelemään tietoa tehokkaasti, vastuullisesti ja asiakkaan eduksi huomioiden lainsäädännön. Autamme vastuullisessa ja vaatimustenmukaisessa asiakastietojen käsittelyssä. Toteutamme mm. EU:n tietosuoja-asetusten (GDPR) GAP- ja kypsyystasoarviointeja, luomme kehityssuunnitelmia ja autamme tarvittavien kehitystoimenpiteiden implementoinnissa.

Contact us

Leea Uusi-Hautamaa
Forensic Services Leader
puh. +358 (0)44 530 4005
Lähetä viesti

Jani Arnell
Digital Security Leader, PwC Finland
puh. +358 (0)20 787 8844
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu