Johda ja hallitse turvallisuutta

Digitaalisen turvallisuuden riskiarvioinnit

Onnistunut digitaalinen turvallisuus nojaa toimivaan riskienhallintaprosessiin, joka tukee yrityksen tai organisaation toimintaa. Autamme asiakkaitamme luomaan digitaalisen turvallisuuden riskienhallinnan viitekehyksen, ohjeet ja toimintamallit sekä arvioimaan kokonaisvaltaisesti yrityksen tai organisaation kyberturvallisuuden tai tietosuojan riskit.

Kansainvälisen verkostomme kautta tunnemme eri toimialojen toimintaympäristöiden teemat sekä riskit. Autamme arvioimaan yritysoston tai fuusion kohteena olevan yrityksen riskejä ja riskiasemaa digitaalisen turvallisuuden näkökulmasta.

Concerned about cyber threats

Just like your business, criminals take advantage of innovation in technology. Cybercrime can happen at any time and from anywhere.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Jaa video

Johtamis- ja hallintamallit sekä turvallisuusorganisaation resursointi

Turvallisuusjohtaminen perustuu organisaation tai yrityksen asiakkaiden tarpeista johdettuun johtamis- ja hallintamalliin. Autamme luomaan turvallisuusvision ja -strategian sekä turvallisuuden johtamisjärjestelmän, joka voi koostua mm. turvallisuuspolitiikasta, säännöllisesti toistettavista turvallisuusprosesseista ja hallituista turvallisuuspalveluista. Suunnittelemme yrityksen turvallisuuden resursointia ja laadimme turvallisuuden hallintomallin, joka sisältää näkemyksen siitä, kuinka turvallisuus tulisi yrityksessä organisoida.

Turvallisuuden mittaaminen ja varmistaminen

Turvallisuuden johtamis- ja hallintamallin pitää olla tehokas ja toimiva, jolloin se tuottaa turvallisuusprosessien ja hallittujen turvallisuuspalveluiden kautta dataa, joka auttaa turvallisuustason ja tarvittavien kontrollien suunnittelussa. Turvallisuuden mittaaminen luo perustan turvallisuuden jatkuvalle parantamiselle, osoittaa turvallisuustyön tehokkuuden ja toimivuuden sekä edistää luottamusta eri sidosryhmien välillä. Autamme asiakkaitamme turvallisuuden mittareiden valmistelussa ja niiden käyttöönotossa. Valitsemme parhaiten palvelevat mittarit, joiden avulla varmistamme turvallisuuden toteutumisen.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat myös turvallisuuden arvioinnit ja auditoinnit sekä sisäiset tarkastukset. Teemme mm. ohjausjärjestelmien kyberturvallisuuden toteuman varmistamista, haavoittuvuusskannauksia sekä tietomurtotestauksia. Arvioimme myös yrityksen tai organisaation digitaalisen turvallisuuden nykytilan.

Digitaalisten palveluiden ja tuotteiden turvallisuussuunnittelu

Menestyminen digitaalisessa toimintaympäristössä vaatii ymmärrystä digitaalisen toimintaympäristön uhista ja niiden suojautumiselta. Autamme suojautumaan Internetin lieveilmiöiltä tuotantoympäristössä, verkkopalveluissa sekä IoT-ympäristössä.

Turvallisuus on nykyään osa sekä asiakaslupausta että yhteiskuntavastuuta. Jotta palveluiden ja tuotteiden turvallisuustaso ja käyttäjäkokemus olisivat mahdollisimman optimaalisia, tulee turvallisuus huomioida elinkaaren alusta alkaen. Me autamme asiakkaitamme varmistamaan toimitus- ja alihankintaketjujen turvallisuuden kuten pilvi- ja muut ostopalvelut. Tunnemme modernit kontrollit ja kontrollipalvelut sekä omaamme vahvaa teknistä osaamista.

Turvallisuuskulttuurin jatkuva parantaminen

Henkilöstön, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden on tunnistettava oma roolinsa organisaation tai yrityksen päivittäisessä turvallisuuden toteuttamisessa. Toimiva turvallisuuskulttuuri vaatiikin jatkuvaa työtä kuten esimerkiksi henkilöstön ja sidosryhmän perehdyttämistä ja valmennusta. Me autamme asiakkaitamme tunnistamaan turvallisuuskulttuurin nykytilan ja kehityskohteet, tietoisuusohjelman laadinnassa sekä kokonaisvaltaisen turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. 

Vuokraa kyberturvallisuuspäällikkö tai -asiantuntija

Kun turvallisuustaso vaatii nopeasti järeitä toimenpiteitä, on ratkaisu lähellä. Vuokraamme käyttöönne kokeneen kyberturvallisuuspäällikön tai -asiantuntijan, joka varmistaa, että yrityksesi tai organisaatiosi kykenee kyberturvallisuuden kehitysloikkaan. Asiantuntijamme ovat käytössä erilaisiin kyberturvallisuuden tai tietosuoja-asioiden kehityshankkeiden johto- tai projektitehtäviin.

Palvelusopimusten vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Moderni ja joustava digitaalinen tuotantoympäristö koostuu yhä useammin useasta palveluketjusta ja ostopalvelusta. Ulkoistaessa tai ostaessa palveluita alihankintana, täytyy huolehtia paitsi omasta tuote- ja palveluturvallisuudesta, myös olla varma siitä, että kumppaniverkoston kyberturvallisuus on sopimusteknisesti ja tarpeisiin nähden paras. Sopimuskauden alettua sekä tilaajan että tuottajan tulee säännöllisesti keskustella ja varmistaa ostopalvelun turvallisuus.

Me autamme asiakkaitamme varmistumaan sopimuskumppanin turvallisuustasosta ja vaatimustenmukaisuudesta. Tunnistamme esimerkiksi sopimuksiin kirjattavat turvallisuusvaatimukset ja varmistamme niiden toteutumisen. Teemme myös mm. sopimuskumppanisi monipuoliset digitaalisen turvallisuuden tarkastukset, auditoinnit ja ISAE 3402 -lausunnot.

Contact us

Leea Uusi-Hautamaa
Forensic Services Leader
puh. +358 (0)44 530 4005
Lähetä viesti

Jani Arnell
Digital Security Leader, PwC Finland
puh. +358 (0)20 787 8844
Lähetä viesti

Ari Suominen
Digital Security Services, PwC Finland
puh. +358 (0)20 787 8127
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu