Käyttöoikeuksien ja -valtuuksien hallinta

Käyttöoikeuksien optimaalinen hallinnointi

Toiminnanohjauksen ja taloushallinnon järjestelmien käyttöoikeuksien optimaalinen hallinnointi on tärkeä osa yrityksen riskienhallintaa.

Organisaatiot kohtaavat jatkuvasti kehittyvän ja monimutkaistuvan lainsäädännön ja vaatimustenmukaisten toiminnan osalta merkittäviä haasteita liiketoiminnassaan. Kuinka hallinnoidaan yrityksen kontrolli- ja toimintaympäristöä tehokkaammin, mahdollistetaan kasvua suoraviivaistamalla prosesseja ja samalla tuotetaan liiketoiminnalle lisäarvoa pienemmillä kustannuksilla? 

Käyttövaltuuksien puutteellinen hallinta osana yrityksen kontrolliympäristöä aiheuttaa tehottomuutta sekä riskejä liiketoiminnalle ja asettaa organisaatiot alttiiksi virheille ja väärinkäytöksille. Toisaalta organisaatioiden tehostaessa ja kehittäessä toimintaansa yrityksen työntekijöiden työnkuvat laajenevat ja resurssit mahdollisesti kaventuvat. Käyttövaltuuksien rajaaminen herättää työntekijöissä myös helposti negatiivisia mielikuvia ja ennakkoasenteita.

Autamme yritystäsi käyttöoikeuksien ja -valtuuksien hallinnassa
  • Käyttöoikeuksien hallinnan kehittäminen osana yrityksen kontrolliympäristöä
  • Käyttöoikeuksiin liittyvät riskit ja kontrollit: Vaaralliset työyhdistelmät, kriittiset oikeudet tai liian laajat oikeudet
  • SAP GRC käyttöönotto ja muut SAP GRC:n kehityshankkeet

 

Käyttöoikeuksien optimaalinen hallinnointi

Contact us

Petri Näätänen
IT Assurance, PwC Finland
puh. +358 (0)20 787 7295
Lähetä viesti

Sanna Oinonen
Risk Assurance Services, PwC Finland
puh. +358 (0)20 787 8894
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu