Game of Threats™ – Tietoturvakoulutus

 

Tiedätkö miten reagoida, kun yrityksesi joutuu tietomurron kohteeksi?

Kuinka selvitetään mitä on tapahtunut, miten asiasta tiedotetaan ja kuka tekee päätökset? Miten kumppaneihin saadaan yhteys ja voidaanko budjetista poiketa?

Game of Threats -tietoturvakoulutus simuloi tilannetta, josta yrityksen johdon täytyy selviytyä kyberhyökkäyksen sattuessa. Simulaatio auttaa osallistujia tiedostamaan, mikä heidän tietämyksensä on tietoturvan haasteista, tietoturvariskeistä, erityyppisistä hyökkäyksistä sekä omasta valmiudestaan reagoida mahdollisiin hyökkäyksiin.

Osallistujat jaetaan kahteen joukkueeseen, joista toinen edustaa kyberhyökkäystä vastaan puolustautuvaa yritystä ja toinen hyökkääjää. Peli laittaa yrityksen johdon tekemään merkittäviä päätöksiä tilanteessa jossa aika, resurssit ja käytettävissä olevat tiedot tapahtuneesta sekä käynnissä olevista hyökkäyksistä ovat rajallisia - kuten oikeassa kriisitilanteessa. Pelaajat näkevät omien päätöstensä vaikutukset reaaliajassa. Hyökkääjäpuolena pelaaminen antaa johdolle mahdollisuuden ymmärtää paremmin hyökkääjien motivaatioita ja pohtia, mitkä ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeimmät suojattavat kohteet.

Game of Threats -peliä voidaan käyttää yrityksen tietoturvakoulutukseen, tietoturva-arviointiin ja tietoturvariskien hallintaan. Se sopii erinomaisesti strategiapäivän tai tietoturvariskiharjoituksen yhteyteen.

 

Game of Threats -tietoturvakoulutus auttaa asiakasta:
  • Parantamaan yrityksen tietoturvaa ja ymmärtämään, mitä hyökkäysten estämiseksi voidaan tehdä.
  • Tiedostamaan verkkohyökkäyksen riskit yrityksen maineelle, taloudelle ja vaatimustenmukaisuudelle.
  • Ymmärtämään, miten käynnissä olevaa hyökkäystä voidaan torjua ja millaisia korjaustoimenpiteitä hyökkäyksen aikana voidaan tehdä.
  • Lisäämään tietämystä keskeisistä tietoturvariskeistä, kyberuhista ja niihin liittyvistä trendeistä.

 

Game of Threats -tietoturvakoulutus antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
  • Millainen vaikutus oikeanlaisella tiimillä ja infrastruktuurilla on tietoturvahyökkäyksen estämiseen?
  • Mikä tekninen toteutus on sopivin kyseiseen liiketoimintaympäristöön?
  • Kuinka nopeasti yrityksen olisi mahdollista vastata hyökkäykseen?
  • Minkälaisia ovat uusimmat yrityksen toimialalla esiintyvät hyökkäykset, ja miten muut yritykset vastaavat niihin?

 

Vuorovaikutteinen peli

Vuorovaikutteinen peli

Hyökkäyssimulaatio

Hyökkäyssimulaatio

Yksityiskohtainen pelianalyysi

Yksityiskohtainen pelianalyysi

Contact us

Ake Turunen
Forensic Services Leader
puh. +358 (0)20 787 7978
Lähetä viesti

Jörgen Jansson
Digital security
puh. +358 (0)50 590 0662
Lähetä viesti

Elisa Koponen
Forensic Services
puh. +358 (0)20 787 8603
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu