Data-analytiikka

Dataa hyödyntämällä, analysoimalla ja visualisoimalla yrityksesi voi tehostaa toimintaansa sekä parantaa kannattavuuttaan ja asiakaspalveluaan merkittävästi.

Data-analytiikasta tehoja

On arvioitu että tiedon määrä yrityksissä kasvaa 50-kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. Jopa 85 % tiedosta tulee uusista datalähteistä.

Tutkimustemme mukaan toimitusjohtajat näkevät datan ja sen analysoinnin avainhyötyinä operatiivisen tehokkuuden parantumisen ja parantuneen asiakaskokemuksen. Datalähtöiset yritykset ovat oman toimialansa parhaita ja tuottavampia kuin kilpailijansa. 

Datan avainhyödyt yrityksellesi

Laadukas tieto
 • Masterdatan laadun ja hallinnan parantaminen
 • Keskeisten liiketoiminta- ja talousjärjestelmien terveystarkastukset (järjestelmäasetukset, transaktiot, käyttöoikeudet)
 • Uuden IT-järjestelmän tai järjestelmäympäristön raportoinnin kehittäminen
 • Järjestelmämigraatioissa avustaminen ja niiden varmentaminen
Operatiivinen tehokkuus
 • Hankintaprosessin tehokkuuden parantaminen
 • Ostohinnoittelun oikeellisuus ja ostopolitiikan mukaisuus
 • Varastohallinnan tehokkuus ja varastoprosessin kehittäminen
 • Liiketoimintayksiköiden kannattavuusvertailut
 • Käyttöpääoman tehokkuuden parantaminen projektitoiminnassa
Tuloksellinen myynti
 • Myyntiprosessin toimitusehtojen ja laskutusnopeuden analysointi ja raportointi
 • Myynnin asiakaspalautusten analysointi ja raportointi
 • Nopean tarpeen mukaan kohdistetut ketterät Business Intelligence -analyysit
Toimitusketjun hallinta
 • Toimitusketjun hallinnan ja käyttöpääoman tehokkuuden parantaminen
 • Palvelukeskuksen prosessien tehokkuuden arviointi ja parantaminen
Väärinkäytösten esto 
 • Tarkastuksen kenttätyötä tukevat analyysit
 • Hankinnan, kululaskutuksen ja palkkahallinnon tietojen terveystarkastukset esim. väärinkäytösten paljastamiseksi

Datan määrä tuplaantuu kahden vuoden välein ja on arvioitu että tiedon määrä yrityksissä kasvaa 50-kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. Jopa 85 % datasta tulee uusista datalähteistä.  Asioiden internetin (Internet of Things) arviodaan sisältävän 26 miljardia yksikköä 2020 mennessä ja  IoT-mobiiliratkaisujen osuus kasvaa samalla ajanjaksolla yli 75 %. Hyödyntämällä data-analytiikasta saatavaa tietoa yrityksesi voi merkittävästi parantaa ja tehostaa toimintaansa.

Tutkimustemme mukaan toimitusjohtajat näkevät datan ja sen analysoinnin avainhyötyinä operatiivisen tehokkuuden parantumisen (90%) ja parantuneen asiakaskokemuksen (82%). Datalähtöiset yritykset ovat oman toimialansa parhaita ja tuottavampia kuin kilpailijansa. Kuitenkin lähes 30 % yrityksen päätöksentekijöistä myöntää tukeutuvansa datan sijasta intuitioon päätöksenteossa.

 

Datan määrä tuplaantuu kahden vuoden välein ja on arvioitu että tiedon määrä yrityksissä kasvaa 50-kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. Jopa 85 % datasta tulee uusista datalähteistä.  Asioiden internetin (Internet of Things) arviodaan sisältävän 26 miljardia yksikköä 2020 mennessä ja  IoT-mobiiliratkaisujen osuus kasvaa samalla ajanjaksolla yli 75 %. Hyödyntämällä data-analytiikasta saatavaa tietoa yrityksesi voi merkittävästi parantaa ja tehostaa toimintaansa.

Tutkimustemme mukaan toimitusjohtajat näkevät datan ja sen analysoinnin avainhyötyinä operatiivisen tehokkuuden parantumisen (90%) ja parantuneen asiakaskokemuksen (82%). Datalähtöiset yritykset ovat oman toimialansa parhaita ja tuottavampia kuin kilpailijansa. Kuitenkin lähes 30 % yrityksen päätöksentekijöistä myöntää tukeutuvansa datan sijasta intuitioon päätöksenteossa.

 

Datan määrä tuplaantuu kahden vuoden välein ja on arvioitu että tiedon määrä yrityksissä kasvaa 50-kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. Jopa 85 % datasta tulee uusista datalähteistä.  Asioiden internetin (Internet of Things) arviodaan sisältävän 26 miljardia yksikköä 2020 mennessä ja  IoT-mobiiliratkaisujen osuus kasvaa samalla ajanjaksolla yli 75 %. Hyödyntämällä data-analytiikasta saatavaa tietoa yrityksesi voi merkittävästi parantaa ja tehostaa toimintaansa.

Tutkimustemme mukaan toimitusjohtajat näkevät datan ja sen analysoinnin avainhyötyinä operatiivisen tehokkuuden parantumisen (90%) ja parantuneen asiakaskokemuksen (82%). Datalähtöiset yritykset ovat oman toimialansa parhaita ja tuottavampia kuin kilpailijansa. Kuitenkin lähes 30 % yrityksen päätöksentekijöistä myöntää tukeutuvansa datan sijasta intuitioon päätöksenteossa.

 

Datan määrä tuplaantuu kahden vuoden välein ja on arvioitu että tiedon määrä yrityksissä kasvaa 50-kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. Jopa 85 % datasta tulee uusista datalähteistä.  Asioiden internetin (Internet of Things) arviodaan sisältävän 26 miljardia yksikköä 2020 mennessä ja  IoT-mobiiliratkaisujen osuus kasvaa samalla ajanjaksolla yli 75 %. Hyödyntämällä data-analytiikasta saatavaa tietoa yrityksesi voi merkittävästi parantaa ja tehostaa toimintaansa.

Tutkimustemme mukaan toimitusjohtajat näkevät datan ja sen analysoinnin avainhyötyinä operatiivisen tehokkuuden parantumisen (90%) ja parantuneen asiakaskokemuksen (82%). Datalähtöiset yritykset ovat oman toimialansa parhaita ja tuottavampia kuin kilpailijansa. Kuitenkin lähes 30 % yrityksen päätöksentekijöistä myöntää tukeutuvansa datan sijasta intuitioon päätöksenteossa.

 

Datan määrä tuplaantuu kahden vuoden välein ja on arvioitu että tiedon määrä yrityksissä kasvaa 50-kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. Jopa 85 % datasta tulee uusista datalähteistä.  Asioiden internetin (Internet of Things) arviodaan sisältävän 26 miljardia yksikköä 2020 mennessä ja  IoT-mobiiliratkaisujen osuus kasvaa samalla ajanjaksolla yli 75 %. Hyödyntämällä data-analytiikasta saatavaa tietoa yrityksesi voi merkittävästi parantaa ja tehostaa toimintaansa.

Tutkimustemme mukaan toimitusjohtajat näkevät datan ja sen analysoinnin avainhyötyinä operatiivisen tehokkuuden parantumisen (90%) ja parantuneen asiakaskokemuksen (82%). Datalähtöiset yritykset ovat oman toimialansa parhaita ja tuottavampia kuin kilpailijansa. Kuitenkin lähes 30 % yrityksen päätöksentekijöistä myöntää tukeutuvansa datan sijasta intuitioon päätöksenteossa.

 
Datan avainhyötyjä yritykselle ovat mm. toiminnan tehokkuus ja parantunut asiakaspalvelukokemus.
Jaa:

 

 

Selvitä sosiaalisen median vaikutukset myyntiin.
Jaa:

Tehosta liiketoimintaasi kokonaisvaltaisella someanalyysillä

Public Response -analyysin avulla näet miten sosiaalisen median näkyvyys vaikuttaa yrityksesi taloudelliseen menestykseen. Palvelu yhdistää yrityksen myynti-, tuote- ja asiakastiedot somessa käytävään keskusteluun ja muuhun julkisesti saatavilla olevaan tietoon.

Palvelu antaa selkeämmän kokonaiskuvan siitä, miten some vaikuttaa yrityksen myyntiin. Luotettava data asiakkaiden käyttäytymisestä mahdollistaa entistä tarkemman ja kohdistetumman markkinoinnin.

Tutustu tarkemmin palveluun

 

Laadukkaan data-analyysin vaiheet

Ensimmäinen vaihe data-analytiikassa koostuu tiedon kokoamisesta ja yhdistämisestä. Hankimme tarvittavan datan yrityksesi järjestelmistä sekä muista lähteistä. Myös omat IT-asiantuntijat tai ulkopuoliset IT-järjestelmän ylläpitäjät voivat tuottaa aineistoa. Olemme kaikissa tilanteissa vahvasti mukana datan hankinnassa ja sen luotettavuuden ja käytettävyyden validoinnissa.

Datan analysoinnissa käytämme useampia, yrityksesi järjestelmiä tukevia työkaluja. Mallinnamme liiketoimintaprosessit ja niihin liittyvät tietovirrat läpinäkyvästi. Voimme käsitellä jopa miljardin rivin datamassoja useista eri tietolähteistä ja ympäristöistä. Tehtyjen analyysien toistaminen on helppoa. Usein jo toteutusvaihe tuo usein esille monia hyödyllisiä kehityskohteita.

Datan visualisointi on raakadatan muokkaamista muotoon, joka on helposti ymmärrettävissä ja käytettävissä. Haluamme, että tulosten käyttäjät pystyvät ymmärtämään ja kertomaan analyysituloksista ja niiden havainnoista eteenpäin helposti ja tarvittaessa pureutumaan myös yksityiskohtiin. Käytössämme on mm. reaaliaikaiset ja yksityiskohtaiset visualisoinnit mahdollistavat QlikView- ja Tableau -työkalut.

Data-analytiikan hyöty on lisäarvon tuottaminen yrityksen liiketoiminnalle ja yrityksen eri prosesseille. Saadut tulokset ja uudet näkemykset tukevat yritystäsi tilanteesta riippuen esim. riskienhallinnan ja operatiivisen tehokkuuden sekä tulojen ja menojen hallinnassa. Ne auttavat myös tuoterakenteen kehittämisessä, katteiden parantamisessa ja kasvumahdollisuuksien tunnistamisessa.


Autamme yritystäsi kokonaisvaltaisesti huomioimalla kaikki datan näkökulmat ja tuomaan data-analytiikan luonnolliseksi osaksi yrityksesi toimintaa. 

Tuloksellisessa data-analytiikassa on huomioitu useampi näkökulma.
Jaa:

Havaitse: Mikä on datan arvo yrityksellesi?

Autamme yritystäsi datan arvon ja laadun arvioinnissa sekä tukemalla esimerkiksi datankeruussa, datan valmistelussa ja puhdistamisessa sekä uusien datalähteiden tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. 

Varmista: Voitko luottaa dataan?

Paranamme datan luotettavuutta käymällä läpi järjestelmien ja prosessien datalähteitä, tietoturvallisuutta ja tietosuojaa esimerkiksi varmentamalla liiketoimintajärjestelmien kontrolleja tai tiedon oikeellisuutta.

Kuvaile: Mitä tapahtui ja miksi?

Tuomme esille uusia ennen havaitsemattomia asioita ja näkökulmia laatimalla datasta kuvaavia ja käyttäjäystävällisiä tuloksia, joista käy ilmi esimerkiksi trendit, syys-seuraussuhteet ja miksi jotain tapahtui. 

Ennakoi: Mitä saattaisi tapahtua seuraavaksi?

Autamme ennakoimaan riskejä ja tunnistamaan mahdollisuuksia sekä yrityksen omasta datasta että toimialatiedosta. Tuomme käyttöösi automatisoituja datankeruusovelluksia, joilla liiketoiminnan ennustettavuus paranee.

Optimoi: Miten kannattaisi toimia?

Löydämme data-analyysien avulla parhaat liiketoimintamallit sekä ratkaisut liiketoiminnan tehostamiseen ja optimoimiseen kuin myös riskien ja kustannusten ennakoimiseen eri liiketoiminta- ja asiakasnäkökulmista.

Johda: Ovatko tulokset oikea-aikaisesti päätöksentekijöillä?

Autamme tulosten jalkauttamisessa tunnistamalla avainhenkilöt, joilla on oltava pääsy dataan, kehittämällä raportointia helposti ymmärrettäväksi ja tarjoamalla selkeitä toimenpide-ehdotuksia.

Sulauta: Miten analytiikka osaksi liiketoimintaa?

Tuemme analytiikkamallin rakentamisessa kartoittamalla resurssit ja kyvykkyydet ja integroimalla analytiikan yritykseesi. Tarjoamme kokonaisvaltaista data-analytiikkapalvelua datan hallinnoinnista analytiikkaan ja liiketoimintasuosituksiin. 

 

Näin asiakkaamme ovat hyötyneet data-analytiikasta

Asiakkaan johto halusi seurata reaaliaikaisesti kannattavuutta. Toteutimme asiakkaalle hankinnan ja myynnin käyttöpääoman tehokkuusanalyysit sekä asiakas- ja liiketoimintakohtaiset kannattavuusanalyysit, jolloin ongelmakohdat löydettiin. Neljän vuoden aikana käyttöpääoman tehokkuus ja kannattavuus parani selvästi. Asiakas koki analyysit niin hyödylliseksi, että integroi ne järjestelmiinsä.

Asiakkaamme oli investoinut merkittävästi hankintaprosessin järjestelmiin ja niiden automaatioon, mutta prosessi oli edelleen työläs, tehoton ja altis virheille. Myös hankintapolitiikan seuranta oli haastavaa ja raportoinnissa oli puutteita. Toteutimme asiakkaalle laajat data-analyysit, joilla selvitimme prosessissa olevia virheitä ja niiden syitä. Laadimme analyysien perusteella raportit, joilla asiakkaan oli mahdollista seurata ajantasaisesti prosessin tehokkuuden paranemista ja virheiden vähenemistä.

 

Katso myös

Esineiden internet tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Jaa:
Luottamus ja esineiden internet

IoT (Internet of Things) eli esineiden internet luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja liiketoimintoja. IoT verkottaa kodit ja erilaiset älylaitteet terveysrannekkeista sovelluksiin muuttaen kuluttajien ja yritysten arkea.

Data-driven: Big decisions in the intelligence age
Jaa:
Data-driven: Big decisions in the intelligence age

We asked 2,100 C-suite leaders, business unit heads, and SVPs across about decision-making and to they see themselves as data-driven such as their reliance on machine learning versus human judgment.

Jaa:
The human factor: Working with machines to make big decisions

Executives are now face-to-face with machines that can learn from massive amounts of data. It’s changing people’s relationships with technology and it’s opening the door to truly data-driven decision-making. It’s time to welcome science into the C-suite to find a new mix of mind and machine.

Contact us

Risto Huovinen
Data Analytics
puh. +358(0)20 787 7883
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu