Apuna kansainvälisen työskentelyn tilanteissa Suomessa ja ulkomailla

Kansainvälisen työskentelyn osa-alueet

Kansainvälisen työskentelyn eri osa-alueiden onnistuminen vaatii tasapainottelua viranomais- ja raportointivelvoitteiden, kustannustenhallinnan ja tehokkaiden toimintatapojen välillä. Mahdollisuus työskennellä ulkomailla ja ulkomaantyöskentelyn tilanteiden laadukas hoitaminen ovat yritykselle tärkeitä keinoja tulevaisuuden kykyjen houkuttelemisessa, sitouttamisessa ja kehittämisessä. 

Asiantuntijamme tukevat yritystäsi kansainvälisen työskentelyn suunnitteluvaiheesta ja toteutuksesta aina paluuseen asti. Samalla saat käyttöösi PwC:n myMobility-työkalun, jonka avulla voit hallinnoida kansainväliseen työskentelyyn liittyviä velvoitteita ja osa-alueita helposti ja tehokkaasti.

PwC:llä on globaalisti noin 7000 henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden asiantuntijaa 139 maassa. Autamme asiakkaitamme mm. ulkomaankomennuspolitiikkojen, komennussopimusmallien ja yksittäisten sopimusten laatimisessa, työlupien ja viisumien hakemisessa, uuteen maahan asettautumisessa ja käytännön järjestelyissä kuten asunnon etsimisessä, kulttuuriin ja sopeutumiseen liittyvissä asioissa, palkanmaksun ja viranomaisvelvoitteiden hoitamisessa sekä verotukseen, sosiaaliturvaan ja työsuhdeasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Komennuksen suunnittelu

 • Työnantajan ja työntekijän velvollisuuksien kartoittaminen 
 • Palkkapaketin määrittely ja komennussopimuksen luonnostelu

Toimenpiteet ennen komennusta

 • Viranomaisvelvoitteet
 • Työlupa-asiat
 • Käytännön asiat (esim. asunto)
 • Palkkahallinnon järjestäminen
 • Veroneuvonta
 • Komennusvalmennus

Komennuksen toteutus

 • Viranomaisvelvoitteet ja työnantajavelvoitteiden hoitaminen
 • Tukea veroilmoituksen tekemiseen
 • Kotimaahan paluun suunnittelu ja toteutus
 • Sopeutumisvalmennus
 • Perheen sopeutumista koskevat kysymykset

Paluu kotimaahan

 • Kotimaahan paluun suunnittelu ja toteutus
 • Paluuvalmennus

Työlupa- ja viisumiasiat

Yritysten on oltava tietoisia maahanmuuttosäädösten muutoksista ja niiden vaikutuksesta työntekijöiden liikkuvuuteen ja sitä kautta liiketoimintaan. Eri maiden vero- ja maahanmuuttoviranomaiset jakavat entistä enemmän tietoja keskenään. Tämän vuoksi kannattaa tehdä yhteistyötä sellaisen yhteistyökumppanin kanssa, joka kykenee tarjoamaan yhdistettyä neuvontaa verotukseen, työoikeuteen ja työlupiin liittyen. 

Neuvomme ja avustamme työ- ja oleskelulupa- sekä viisumiasioissa prosessien suunnittelusta lupien hakemiseen ja seurantaan. Työluvat eri maihin hoituvat keskitetysti ja hallitusti kokeneen kumppanin ja kansainvälisen verkostomme kautta.

 

Työlupa- ja viisumiasiat

Millaisia käytännön haasteita ulkomaankomennuksiin liittyy ja mitä organisaatioiden on hyvä muistaa?

loading-player

Playback of this video is not currently available

Jaa video

Asettautuminen uuteen maahan

Järjestämme työntekijän Suomeen tai ulkomaille asettautumiseen liittyvät käytännön asiat alusta loppuun. Näin työntekijältä ja HR:ltä vapautuu aikaa muihin tehtäviin.

Sopiva asunto, toimiva netti ja oikeanlainen kotivakuutus helpottavat uuteen maahan muuttoa ja vapauttavat aikaa työasioiden hoitamiselle heti alusta alkaen. Palkanmaksu uudessa maassa tapahtuu ajallaan, kun pankkitili on avattu ja verokortti haettu oikeaan aikaan.

Perheen arki hoituu sujuvasti, kun lapsilla on sopivat koulu- ja päivähoitopaikat ja puolisolla on mieleistä tekemistä myös kodin ulkopuolella. Työmatkat sujuvat, kun matkakortti on haettu tai ajokortti vaihdettu paikalliseen ajokorttiin. Paluu kotimaahan käy vaivattomasti, kun ilmoitukset poismuutosta on tehty viranomaisille ja vuokra- ja muut sopimukset on irtisanottu.

Ulkomaankomennuksen onnistumisen edellytyksenä on työntekijän kyky viestiä tehokkaasti vieraassa kulttuurissa ja työntekijän sekä hänen perheensä sopeutuminen uuteen maahan ja kulttuuriin. Tarjoamme räätälöityjä valmennuksia yrityksesi erilaisiin kansainvälisen työskentelyn tilanteisiin.

 

Ulkomaankomennusvalmennus

Ulkomaankomennusvalmennus

Ulkomaankomennuksen onnistumisen edellytyksenä on työntekijän kyky viestiä tehokkaasti vieraassa kulttuurissa ja työntekijän sekä hänen perheensä sopeutuminen uuteen maahan ja kulttuuriin. Tarjoamme räätälöityjä valmennuksia yrityksesi erilaisiin kansainvälisen työskentelyn tilanteisiin.

Kun perhe on sopeutunut uuteen maahan ja kulttuuriin, voi työntekijä keskittyä työtehtäviinsä paremmin. Kulttuuritietoisen työntekijän on helpompi saavuttaa asetetut tavoitteet vieraassa kulttuurissa. Kulttuuri- ja sopeutumishaasteiden ratkaiseminen heti niiden ilmettyä tehostaa tavoitteiden saavuttamista ja vähentää riskiä ulkomaankomennuksen keskeytymiseen.

Ulkomaankomennuksen haasteellinen kohta, kotiinpaluu, sujuu helpommin, kun työntekijä on motivoitunut ja tiedostaa paluuseen liittyvät haasteet myös perheen kannalta. Yritys saa enemmän hyötyä ulkomaankomennuksesta, kun työntekijän oppimat tiedot ja taidot saadaan hyödynnettyä komennuksen jälkeen.

 

Contact us

Sanna Väänänen

People and Organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)50 351 0687

Heidi Viikari

People and Organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7810

Sari Viitasalo

People and Organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8314

Elina Koivusalo

People & Organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7472

Seuraa ja osallistu