Apuna kansainvälisen työskentelyn tilanteissa Suomessa ja ulkomailla

Kansainvälisen työskentelyn osa-alueet

Kansainvälisen työskentelyn eri osa-alueiden onnistuminen vaatii tasapainottelua viranomais- ja raportointivelvoitteiden, kustannustenhallinnan ja tehokkaiden toimintatapojen välillä. Mahdollisuus työskennellä ulkomailla ja ulkomaantyöskentelyn tilanteiden laadukas hoitaminen ovat yritykselle tärkeitä keinoja tulevaisuuden kykyjen houkuttelemisessa, sitouttamisessa ja kehittämisessä. 

Asiantuntijamme tukevat yritystäsi kansainvälisen työskentelyn suunnitteluvaiheesta ja toteutuksesta aina paluuseen asti. Samalla saat käyttöösi PwC:n myMobility-työkalun, jonka avulla voit hallinnoida kansainväliseen työskentelyyn liittyviä velvoitteita ja osa-alueita helposti ja tehokkaasti.

PwC:llä on globaalisti noin 7000 henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden asiantuntijaa 139 maassa. Autamme asiakkaitamme mm. ulkomaankomennuspolitiikkojen, komennussopimusmallien ja yksittäisten sopimusten laatimisessa, työlupien ja viisumien hakemisessa, uuteen maahan asettautumisessa ja käytännön järjestelyissä kuten asunnon etsimisessä, kulttuuriin ja sopeutumiseen liittyvissä asioissa, palkanmaksun ja viranomaisvelvoitteiden hoitamisessa sekä verotukseen, sosiaaliturvaan ja työsuhdeasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Komennuksen suunnittelu

  • Työnantajan ja työntekijän velvollisuuksien kartoittaminen 
  • Kompensaation määrittely ja komennussopimuksen luonnostelu

Toimenpiteet ennen komennusta

Komennuksen toteutus

Paluu kotimaahan

  • Kotimaahan paluun suunnittelu ja toteutus
  • Poisrekisteröinnit ja muut muodollisuudet
  • Paluuvalmennus

Contact us

Sanna Väänänen

Sanna Väänänen

Director, People and Organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7804

Heidi Viikari

Heidi Viikari

People and Organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7810

Elina Koivusalo

Elina Koivusalo

People and Organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7472

Seuraa ja osallistu