Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Palvelukeskukset ja ulkoistaminen

 

Kilpailuetua palvelukeskusten ja ulkoistamisen avulla

Monet yritykset ovat jo siirtäneet  talous-, raportointi-, IT-, HR-, asiakaspalvelu- ja hankintatoimintojaan palvelukeskusmalliin tai siirtyneet käyttämään kokonaan ulkoistettua palveluntarjoajaa (Shared Services and Outsourcing, SS&O).

Globalisaatio ja tietotekninen saavutettavuus mahdollistavat uusia tapoja harjoittaa liiketoimintaa. Yritykset hyödyntävät palvelukeskus- ja ulkoistusmallia nykyisin myös liiketoimintaan tiukemmin sidottuihin toimiin kuten tutkimus, tuotekehitys sekä verotus ja oikeusasiat.

 

 

Palvelukeskukset

Palvelukeskukset ovat keino ajaa laadullisia ja taloudellisia hyötyjä. Palvelukeskusratkaisun ajureina voivat olla liiketoimintamallin muutos (esim. päämies, principal-mallin käyttöönotto), yritysjärjestelyt, tarve parantaa toiminnan laatua, kustannustason alentaminen tai kontrollin ja läpinäkyvyyden parantaminen.

Operatiiviset kustannussäästöt palvelukeskuksen toteuttamisesta ovat tyypillisesti 20–50 %:n luokkaa, riippuen yrityksen lähtötilanteesta ja annetuista palvelukeskusmallin reunaehdoista. Yritysten paine tehostaa toimintojaan haastaa uudelleenarvioimaan myös jo perustettujen palvelukeskusten sijaintia ja prosesseja.

Miten voimme auttaa?

Palvelukeskuksen käyttöönotto on tyypillisesti 6–18 kuukautta kestävä hanke, jonka aikana liiketoiminta- ja maayhtiöissä hajallaan olevat toiminnot siirretään palvelukeskuksen hoidettavaksi. Voimme auttaa

 • määrittelemään toteuttamiskelpoisen palvelukeskusstrategian sekä laatimaan konkreettisen esimerkin, jonka perusteella johto voi tehdä päätöksen jatkamisesta
 • suunnittelemaan konseptin, joka yrityksen rakenne, liiketoimintamalli sekä tiedossa olevat tulevat muutokset huomioiden voidaan toteuttaa
 • analysoimaan ja valitsemaan yrityksen kriteeristöön parhaiten sopivan fyysisen sijaintipaikan palvelukeskukselle sekä anomaan mahdolliset saatavilla olevat tuet
 • suunnittelemaan yksityiskohtaisesti palvelukeskuksen juridisen rakenteen, ohjaus-, johtamis- ja palvelumallin, organisaation, tietojärjestelmät sekä prosessit
 • laatimaan yksityiskohtaisen toteutus- ja siirtosuunnitelman
 • arvioimaan vaikutuksia nykyiseen toimintamalliin ja henkilöstöön sekä laatimaan yksityiskohtaisen toimenpidesuunnitelman mahdollisten riskien välttämiseksi
 • rakentamaan palvelukeskuksen halutussa sijaintipaikassa sekä valitsemaan ja hallinnoimaan tarvittavia muita paikallisia kumppaneita (tilat ja infrastruktuuri, rekrytoinnit, paikalliset viranomaiset, jne.)
 • laatimaan yksikkökohtaiset siirto-, vaikutus- ja muutossuunnitelmat
 • siirtämään toiminnot maista ja liiketoiminnoista palvelukeskukseen
 • optimoimaan maihin ja liiketoimintoihin jäävät rakenteet sekä varmistamaan suunnitelman toteutumisen
 • arvioimaan olemassa olevan palvelukeskuksen liiketoiminnallisia hyötyjä
 • tehostamaan ja laajentamaan palvelukeskuksen palveluja
 • tukemaan palvelukeskuksen sijaintia ja omistusta koskevissa järjestelyissä.

 

 

Ulkoistaminen

Ulkoistamisen mittakaava ja rakenteellinen monimutkaisuus ovat lisääntymässä. Aivan ensimmäiset ulkoistamissopimukset olivat pitkän aikavälin kahdenvälisiä sopimuksia. Nykyisin, kun tietotekninen saavutettavuus on suurta, trendi kulkee kohti multi-sourcing-mallia, jossa vastuussa oleva toimittaja toimii hankkijana ja järjestää muut toimittajat, tai jossa ryhmä toimittajia tarjoaa yhdessä joukon palveluita.

Miten voimme auttaa?

Ulkoistamisen elinkaaren eri vaiheisiin liittyy omat haasteensa. Keskitymme kokonaisuuteen ja tarkastelemme koko sopimuskautta sekä kunkin vaiheen erityiskysymyksiä. Voimme auttaa

 • tunnistamaan ulkoistettavat toiminnot ja laatimaan konkreettisen esimerkin, jonka pohjalta johto voi päättää, kannattaako ulkoistusta ja kumppanivalintaa lähteä suunnittelemaan tarkemmin
 • määrittelemään yksityiskohtaisen työnjaon ja vastuut palveluntuottajan ja asiakkaan välillä
 • määrittelemään tarvittavan oman osaamisen ja resurssitarpeen ulkoistetun palvelun hallintaan sekä tarvittavat muutokset omaan organisoitumiseen siirryttäessä ulkoistetun palvelun käyttöön
 • määrittämään vaatimukset ja arvioimaan potentiaaliset toimittajat
 • neuvottelemaan oikeista ehdoista
 • laatimaan keskeiset asiat huomioivat sopimukset, jotka kattavat aineettoman omaisuuden jakamisen, kriteerit suoritukselle sekä laiminlyönnistä seuraavat sakot
 • arvioimaan vaikutusta työntekijöihin, suunnittelemaan toimintatapa- ja henkilöstömuutoksen läpiviennin yksityiskohdat
 • toteuttamaan palvelun käyttöönoton sekä tekemään vaaditut muutokset prosesseihin, tietojärjestelmiin, juridisiin rakenteisiin, verojärjestelyihin ja organisaatioon sekä tiedottamaan työntekijöille heidän työympäristöönsä liittyvistä muutoksista
 • hallinnoimaan poliittisia, lainsäädäntöä koskevia ja operatiivisia riskejä liittyen kumppaniin, ulkoistettaviin toimintoihin tai maiden paikallisiin säädöksiin
 • tarkastamaan ja hallinnoimaan olemassa olevia sopimuksia ja ratkaisemaan erimielisyyksiä.

 

Miten voimme auttaa? Jätä meille tarjouspyyntö, niin otamme yhteyttä.

Ota yhteyttä

Kimmo Nieminen

Kimmo Nieminen

Partner, Consulting Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7504

Mikael Guarnieri

Mikael Guarnieri

Partner, Consulting, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7805

Seuraa ja osallistu