Tekoälyn hyödyntäminen

Lähde kehittämään liiketoimintaasi tekoälyn avulla

Opi ymmärtämään, miten tekoäly ajattelee ja mihin se sopii parhaiten

Autamme sinua lähestymään tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia läpinäkyvällä, ymmärrettävällä ja strategiakeskeisellä tavalla. Autamme yritysjohtajia ja asiantuntijoita oppimaan datan hyödyntämisen ja datan visualisoinnin perusteet sekä hahmottamaan, miten tekoäly ”ajattelee” ja millaisiin käyttötarkoituksiin se sopii parhaiten. Kokeneista ammattilaisista koostuva tiimi hallitsee strategisen ja luovan toiminnan lisäksi myös teknologian erityispiirteet. Tiimimme tuella asiakkaamme selviävät neljännestä teollisesta vallankumouksesta voittajina.

Kauanko projekti kestää?

Alustusprojektin pituus on neljästä kuuteen viikkoa, mikä kattaa vaiheet aloituksesta johdolle esiteltävään muutossuunnitelmaan saakka.

Tekoälyn hyödyntämisen metodologia

Viisiosaisen lähestymistapamme ensimmäisenä askeleena on tunnistaa, millaisia mahdollisuuksia tekoäly tarjoaa organisaatiollesi. Sitä seuraavan selkeän prosessin aikana asiakkaita ohjataan juurruttamaan tekoäly keskeiseksi osaksi heidän toimintaansa. Ketterä ja yhteiskehittämiseen perustuva menetelmämme mahdollistaa tekoälyn tehokkaan hyödyntämisen ja varautumisen tuleviin muutoksiin.

 

 

Tekoälyn käytön omaksuminen

Liiketoiminnan kannalta tärkeät käyttökohteet ja mahdollisuudet

Selkeytä tekoälyä konkreettisilla käsitteillä, priorisoi tärkeimpiä sovelluksia strategisen arvon ja muutosvalmiuden perusteella ja valikoi käyttötapauksia.

 

Tekniikkaa ja dataa koskevat vaatimukset

Selvitä tekoälyratkaisun kehittämisen eri vaiheiden tekniikkaa ja dataa koskevat vaatimukset.

 

Toimintamalli

Tue tekoälyn ja siihen liittyvien tekniikoiden käyttöä johdonmukaisesti yrityksen kaikissa osissa ja määrittele johtamismallit, joita tarvitaan jatkuvuuden varmistamiseen.

 

Vaikutukset työntekijöihin

Hyödynnä tekoälyä työtehtävien uudelleenmäärittelyssä.

 

Tekoälyn omaksuneeksi kulttuuriksi

Kehitä kestävä ja datakeskeinen kulttuuri, jossa intuitio ja analyyttinen terävänäköisyys yhdistyvät käytännöllisiin ja hyödyllisiin päätöksiin kaikilla tasoilla.

 

Miksi PwC?

Olemme toteuttaneet viime vuosina satoja innovaatioprojekteja ja tekoälypilotointeja, joissa on käytetty hyväksi huippuluokan tekoälytekniikkaa. Tiimillämme on tekoälyä käsittelevien tietojen arkistossaan yli 500 eri aloille sopivaa käyttötapausta sekä yli 50 aineettoman pääoman raporttia. Lisäksi kehitämme tekoälyyn liittyviä innovaatioprojekteja yhdessä useiden yliopistojen ja kumppanien kanssa.

 

 

Contact us

Heli Valtari

Partner, Technology and Digital, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7967

Jesse Sandqvist

Data & Analytics, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7949

Seuraa ja osallistu