Digitaalisuuden ja teknologian hyödyntäminen

Digitaalisuus ja teknologian kehittyminen muokkaavat kaikkia liike-elämän toimintatapoja.

Yhdistämme liike- ja elinkeinoelämän tuntemusta digitaalisiin innovaatioihin, ja näin luovien alojen, teollisuuden ja teknologian ammattilaisista koostuva tiimimme auttaa sinua menestymään digitaalisuuden avulla.

Autamme sinua luomaan integroidut, koko tuotantoketjun kattavat digitaaliset ratkaisut strategiasta ja innovaatioista aina toteutukseen asti.

Digitalisoinnin palveluitamme ovat mm.

PwC's digital accelerator

What does it take to create meaningful experiences?

loading-player

Playback of this video is not currently available

Jaa video

 

Miten suomalaiset organisaatiot toteuttavat digitaalista muutosta ja strategiaa?

Digital transformation survey -raportti arvioi Suomen digitaalista tilaa ja tarjoaa uusinta tietoa ja kokemuksia eri toimialoilta. Raportti perustuu 22 suomalaisen, kaupallisen ja julkisen organisaation johtajan haastatteluun.

Download the Digital transformation survey report

 

 

Data-driven Business Insights

Our Data-driven Business Insights service brings the analytical capabilities of your company to the next level.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Jaa:

Data-driven Business Insights -palvelu paljastaa liiketoimintaprosessien todellisen suorituskyvyn

Data-driven Business Insights -palvelumme nostaa yrityksesi analyyttiset kyvykkyydet uudelle tasolle. Palvelun avulla näet aidon ja tarkan kokonaiskuvan yrityksen todellisesta suorituskyvystä, arvoketjuista ja prosesseista kaikkine variaatioineen ja poikkeustapauksineen. Palvelu perustuu täysin yrityksesi prosesseissa virtaavaan todelliseen dataan ohittaen ennalta määritetyt raportointirakenteet ja keskiarvoistavat KPI-mittaristot.

Mallinnamme liiketoimintasi ja testaamme eri skenaarioita

Tosipohjaisen datan avulla kykenemme mallintamaan yrityksesi digitaalisen kopion. Se mahdollistaa liiketoimintasi simuloinnin ja eri toimenpiteiden vaikutuksen testauksen liiketoimintasi suorituskykyyn. Digitaalisen kaksoiskappaleen avulla autamme sinua analysoimaan eri vaihtoehtoja ja tunnistamaan kokonaisuuden kannalta vaikuttavimmat toimenpiteet liiketoimintasi optimoimiseksi. Voimme hyödyntää palvelussamme myös oppivia algoritmeja, jolloin eri vaihtoehtojen tutkiminen ja vertailu on entistä tehokkaampaa ja toimenpidesuositukset entistä kattavampia.

Palvelun avulla saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
 • Miltä yrityksesi todelliset liiketoimintaprosessit poikkeuksineen näyttävät?
 • Kuinka tehokkaita yrityksesi prosessit oikeasti ovat? Miten niitä kannattaisi kehittää?
 • Miten hyvin yrityksesi osaa vastata asiakkaiden tarpeisiin? 
 • Kuinka kurinalaisesti yrityksesi ja erilaisten säännösten edellyttämiä käytäntöjä noudatetaan?
 • Onko yrityksesi toimintamalli paras mahdollinen?

Tietohallinnon johtaminen

Miten saan teknologian tuottamaan konkreettista hyötyä liiketoiminnalle ja liiketoiminnan prioriteetit ohjaamaan tietohallintoa?

Autamme sinua seuraavien kysymysten kanssa:
 • Miten saan IT:n tukemaan muutosta ja liiketoimintastrategiaa?
 • Miten valitsen parhaan IT:n toimintamallin ja miten uudelleen järjestelen sekä johdan toimintaa tehokkaasti?
 • Miten toteutan ja priorisoin liiketoiminnan kannalta optimaalista kehitystä ja palveluita?
 • Miten hallitsen osaamista, kumppaneita ja ekosysteemiä?
 • Miten hyödynnän uusia teknologioita liiketoiminnan kasvattamiseen ja tukemiseen?
 • Miten nopeutan hankkeita, hyödynnän ketteriä kehitysmenetelmiä ja hallitsen niitä samanaikaisesti perinteisempien kehitysmallien rinnalla?
Tietohallinnon johtaminen
Liiketoimintalähtöinen yritysarkkitehtuuri

Liiketoimintalähtöinen yritysarkkitehtuuri

Miten sovellukset ja teknologia tulisi jäsentää, jotta ne tukevat liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla?

Autamme sinua seuraavien kysymysten kanssa:
 • Miten muutan arkkitehtuuria tukemaan uutta liiketoimintaa?
 • Miten yksinkertaistan ja rationalisoin ikääntynyttä järjestelmäarkkitehtuuria?
 • Miten varmistan ja rakennan tietoturvallisen arkkitehtuurin?
 • Miten saan arkkitehtuurin toimimaan yhteen ulkopuolisen ekosysteemin kanssa?
 • Miten hyödynnän pilvipohjaisia ratkaisuja, muistinvaraisia teknologioita ja API – arkkitehtuurilähestymistapaa osana toimintaani?

Hyötyjä pilvipalvelupohjaisista yrityssovelluksista

Yritysten liiketoimintasovelluksista yhä suurempi osa hankitaan ja tuotetaan pilvipalveluina. Käyttäjät ovat havainneet, että pilvipohjaiset yrityssovellukset kykenevät joissakin tapauksissa tuottamaan jopa parempaa liiketoimintahyötyä kuin perinteisesti omiin vaatimuksiin räätälöidyt ratkaisut. Usein tätä selittää pilvipalveluille luonteinen tapa hyödyntää toimivaksi todettuja käytäntöjä käyttöönotossa, mistä seuraa usein myös prosessien ja toimintamallien yksinkertaistuminen.

Pilvipohjaisten yrityssovellusten käyttöönottoprojekti on tyypillisesti perinteisiin IT-ratkaisuihin verrattuna vähemmän tekninen ja enemmän liiketoimintalähtöinen ponnistelu. Tämän lisäksi on tärkeää huomioida, että pilvikomponenttien sisällyttäminen yrityksen sovellusarkkitehtuuriin vaatii muutoksia tällaisen hybridiarkkitehtuurin hallintamenettelyihin.

Meidän lähtökohtanamme on auttaa asiakasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pilvipalvelun käyttöönotto niin, että siitä saadaan paras hyöty liiketoiminnalle. Olemme teknologiasta riippumaton kumppani, vaikka osaamista meillä on erityisesti Salesforcen, Microsoft Dynamicsin, Oraclen ja SAPin ratkaisuista.

Meiltä saat tukea mm. seuraavilla alueilla:
 • Liiketoimintalähtöinen neuvonanto pilvipalvelun käyttöönotossa
 • Pilvipalveluiden tekninen käyttöönotto
 • Pilvipalveluiden ylläpito
 • Pilvisovellusten hallinnointi osana kokonaisarkkitehtuuria (hybridiarkkitehtuuri).
Pilvipalvelupohjaiset yrityssovellukset
Miten voimme auttaa? Jätä meille tarjouspyyntö, niin otamme yhteyttä.

Contact us

Petri Salo
Digital Consulting
puh. +358 (0)20 787 8609
Lähetä viesti

Kimmo Nieminen
Consulting Leader
puh. +358 (0)20 787 7504
Lähetä viesti

Antti Niku
Industrial internet
puh. +358 (0)20 787 7512
Lähetä viesti

Juuso Laatikainen
Strategy Consulting
puh. +358 (0)20 787 8554
Lähetä viesti

Antti Saarinen
Digital Consulting
puh. +358 (0)20 787 7572
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu