Luottamus ja esineiden internet

 

IoT (Internet of Things) eli suomeksi esineiden internet on tuomassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia perinteisille aloille, mutta IoT mahdollistaa myös täysin uusien liiketoiminta-alojen synnyn. Esineiden internet verkottaa kodit ja erilaiset älylaitteet terveysrannekkeista älykkäiden kotien sovelluksiin, jotka muokkaavat kuluttajien ja yritysten arkea tulevaisuudessa.

Uusien IoT:hen nojaavien liiketoimien parissa datan luotettavuus ja oikeellisuus nousevat entistä merkittävämmiksi tekijöiksi. Edistäessämme suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä digitalisaation ja IoT:n avulla meidän tulee huomioida sekä mahdollisuudet että riskit. Osuutensa asiaan lisää vielä EU:n tietosuoja-asetus voimaan astuessaan. Liiketoimintojen perustuessa entistä enemmän järjestelmiin ja IoT:n ohjaamiin koneellisiin prosesseihin tulee näiden olla luotettavia ja tarpeen vaatiessa myös auditoituja.

Luottamus ja esineiden internet -julkaisussamme kerromme mm.

  • miten hallita IoT-järjestelmien vaatimusten määrittelyä luottamuksen näkökulmasta
  • kuinka tunnistaa IoT-järjestelmän luotettavuutta vaarantavia riskikohtia sekä
  • kuinka yritys voi menestyä esineiden internetin kanssa.

 

Contact us

Karo Vallittu
Forensic Technology Solutions
puh. +358 (0)20 787 8503
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu