PwC's Innovation Benchmark Report

Toimialojen ja eri yritysten liiketoimintojen väliset rajat hämärtyvät. Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit disruptoivat markkinoita aiempaa nopeammin.

 

Yksikään yritys ei voi sivuuttaa innovoinnin merkitystä

Selvittääksemme miten yritykset vastaavat tähän haasteeseen, teimme kyselytutkimuksen, johon osallistui yli 1 200 toimitusjohtajaa 44 maassa. Heiltä kysyttiin innovaatiostrategiasta, toimintamalleista, kulttuurista, mittareista ja keskeisistä haasteista.

Suurin osa Innovation Benchmark -kyselyyn vastanneista osallistaa innovaatioprosessiin aiempaa enemmän erilaisia ihmisiä – niin työntekijöitä, asiakkaita kuin kumppaneita ja kaikilta eri organisaatiotasoilta. Avoimien innovaatiomallien odotetaan edistävän koko yrityksen kulttuuria samalla kun se rikastaa keskustelua ja avaa ajatuksia täysin uudenlaisille ideoille. Tutkimuslähtöinen tuotekehitysprosessi on jäänyt vähemmistön toimintatavaksi.

 

Tärkeimmät löydökset

Innovaatiotoiminnan strategia budjettia tärkeämpää

Nykyistä osallistavampi lähestymistapa innovaatioprojekteihin auttaa yrityksiä saavuttamaan sekä liikevaihdon kasvu- että säästötavoitteet. Lisäksi kehitysbudjetin oikea kohdistaminen on sen määrää tärkeämpää.

Lue lisää globaalilta sivustolta

Ratkaisun kehittämisestä elinkelpoisiin liiketoimintamalleihin

Innovaatioon käytettyjen resurssien pitäisi ennen kaikkea luoda uutta liiketoiminnallista arvoa ja parantaa taloudellista suorituskykyä. Jotta tämä tapahtuisi kestävästi, innovaattoreiden on ymmärrettävä ja osaltaan määriteltävä sellaisia tulevaisuuden liiketoimintamalleja, joilla kehitettävät tuote- ja palveluinnovaatiot muutetaan kaupalliseksi tuotoksi.

Lue lisää globaalilta sivustolta

Siiloja rikkovat kehittämismallit

Aiemmin innovaatio oli enimmäkseen eristynyt T&K-prosessi. Nyt vain kolmasosa yrityksistä sanoo toteuttavansa T&K-toimintaan pohjaavaa innovaatioprosessia. Sen sijaan etsitään soveltuvaa työntekijöiden, asiakkaiden, kumppaneiden ja muiden sidosryhmien sekoitusta luomaan innovaatioita, jotka poikkeavat totutusta.

Lue lisää globaalilta sivustolta

Ihmiset – Innovaatioiden X-faktori

Johtavat innovatiiviset yritykset vetävät ihmisiä mukaan innovaatioprosessin alkuun sen sijaan, että tyytyisivät yksinkertaisesti tarjoamaan heille valmiita innovaatioita. Oma henkilöstö on paitsi joukko työntekijöitä, myös kuluttajia ja käyttäjiä, jotka tuovat arvokasta näkemystä uusia ratkaisujen käytettävyyteen ja kokemuksellisuuteen.

Lue lisää globaalilta sivustolta

Teknologiset innovaatiot – historiaa vai tulevaisuutta?

Teknologialähtöiset innovaatiot eivät ole jäämässä historiaan. Ne ovat tärkeitä teknologiapainotteisilla aloilla, joilla syntyy muita useammin radikaalimmat uudistukset. Muilla toimialoilla teknologia usein mahdollistaa palveluinnovaatiot ja digitaaliset liiketoimintamallit.

Lue lisää globaalilta sivustolta

Contact us

Pekka Pesonen

Consulting, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7297

Seuraa ja osallistu