2016 Global Innovation 1000 Study

 

Strategy&:n julkaisemasta maailmanlaajuisesta 2016 Global Innovation 1000 -selvityksestä ilmenee, että valtaosa yritysten panostuksista tutkimus- ja tuotekehitykseen on siirtynyt valmistettavien tuotteiden kehittämisestä softan ja palvelujen kehitykseen – eikä ihme: yritykset, jotka ohjaavat T&K-investointejaan ohjelmistokehitykseen, kasvavat muita yrityksiä nopeammin.

Suuret globaalit yritykset käyttävät T&K-budjetistaan yhä suuremman osuuden softan kehittämiseen. Kaikkein kovin tämä trendi on Pohjois-Amerikassa.

Innovaatioraportissa tarkastellaan T&K-panostuksissa mitattuna maailman tuhatta suurinta yritystä sekä analysoidaan globaalien T&K-menojen alueellisia painopisteitä. Tutkimuksen kohteena olevat yritykset käyttivät keskimäärin 4,2 % liikevaihdostaan tuotekehitykseen.

Suomesta tuhannen suurimman tuotekehittäjän listalle ylsi kuusi Suomessa pääkonttoriaan pitävää yhtiötä: Nokia, Wärtsilä, Stora Enso, Kone, Orion ja Cargotec.

Tärkein syy T&K-painopisteen siirtämiseen ohjelmistoihin ja palveluihin on kilpailukyvyn säilyttäminen ja digitalisaatioon vastaaminen. Ohjelmistot mahdollistavat kaikilla sektoreilla uusia liiketoimintamalleja, ja mm. esineiden internetin avulla (IoT) yritykset voivat yhdistää tuotteet, asiakkaat sekä tuottajat.

Raportin mukaan yritykset, joiden liikevaihto kasvaa kilpailijoihin verrattuna nopeimmin, ovat siirtäneet 25 prosenttia enemmän T&K-budjetistaan ohjelmistokehitykseen kuin hitaamman kasvun yritykset.

Softan ja palvelujen osuus koko tuotekehityksestä kasvoi globaalisti 54 prosentista 59 prosenttiin 2010–2015. Vuoteen 2020 mennessä luku nousee jo 63 prosenttiin, joten valmistettavien tuotteiden osuus on tulevaisuudessa vain reilu kolmannes tuotekehityksestä.

Maailmanlaajuisesti softaan liittyvä tuotekehitys kasvoi 65 prosenttia 2010–2015, 86 miljardista dollarista 142 miljardiin dollariin.

Kaikkein nopeimmin investoinnit siirtyvät softaan Pohjois-Amerikassa. Aasia sen sijaan on säilynyt maanosista vahvimmin teollisuustuotteisiin keskittyvänä.

Kartoituksesta selviää myös, että vuoteen 2018 mennessä terveyssektorista tulee teollisuuden aloista suurin T&K-investoija.

 

 

Volkswagen, Samsung ja Amazon investoijien kärkeä 

Maailman suurimmat tuotekehittäjät ovat selvityksen mukaan Volkswagen, Samsung, Amazon, Alphbet (Google) ja Intel. Listan nopeimmat nousijat ovat Amazon (neljä sijaa ylöspäin) ja Google (2 sijaa ylöspäin).

Innovaatioselvitystä kommentoi joukko kansainvälisiä innovoinnin asiantuntijoita, joita pyydettiin listaamaan kaikkein innovatiivisimmat yritykset. Listan kärkikolmikko on asiantuntijoiden mukaan Apple, Alphabet (Google) ja 3M.  

Metodologia

Kuten 11 aiemmassa Global Innovation 1000 -selvityksessä, PwC:n strategiakonsultointiin erikoistunut yksikkö Strategy& tunnisti tänä vuonna 1 000 listattua yritystä, jotka investoivat tutkimus- ja kehitystoimintaan eniten viime tilikaudella (30.6.2016 mennessä päättyneet tilikaudet). Mukaan otettiin vain yrityksiä, jotka ilmoittavat T&K-menonsa julkisesti. Global Innovation 1000 -tutkimuksessa kartoitettujen yritysten T&K-menot muodostavat 40 prosenttia koko maailmaan kaikista T&K-investoinneista mukaan lukien valtiot ja yritykset.

Contact us

Tuomas Törmänen
Strategy Consulting
puh. +358 (0)20 787 8736
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu