Redrawing the lines: Global FinTech Survey 2017

Finanssialan yrityksistä yli 80 prosenttia aikoo lähivuosina tehdä yhteistyötä innovatiivisia teknologioita ja uusia palveluita kehittävien teknologiayritysten kanssa. Lähes 90 prosenttia finanssialan toimijoista uskoo, että fintech-toimijat syövät niiden liikevaihtoa viiden lähivuoden aikana. Alan toimintatapoja uudistavat ja digitalisaatiota vauhdittavat yritykset vievät vakiintuneiden toimijoiden liikevaihdosta lähes neljänneksen.


Suomessa fintechin nähdään vaikuttavan vahvemmin yritysasiakas- ja brokerage-liiketoimintaan kuin globaalisti.

Kumppanuus ja asiakaskokemus

Kyselyn suomalaisista vastaajista 62 % tekee yhteistyötä fintech-kumppaneiden kanssa. Liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia nähdään erityisesti olemassa olevan datan ja analytiikan hyödyntämisessä. Globaalisti fintech-kumppanuuksia hyödyntää 46 prosenttia vastaajista. He keskittyvät suomalaisia enemmän asiakaskannan kasvattamiseen ja asiakaslähtöisten palvelumallien kehittämiseen.

”Jos suomalaiset toimijat eivät lähde kehittämään palvelujaan asiakaslähtöisesti, ne joutuvat kotikentällään tiukkaan kilpailuun eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Uudet palvelukonseptit ja ennen kaikkea asiakaskokemuksen kehittäminen ovat olleet alan globaaleilla toimijoilla jo pitkään liiketoiminnan kasvun tärkeimpiä vauhdittajia”, PwC:n Jan Bäckström sanoo.

Suurimpana haasteena yhteistyössä koetaan eroavaisuudet liiketoimintamalleissa sekä fintechien osalta lisäksi sääntelyllinen epävarmuus.

 


Lohkoketjuteknologia

Trendikkäiden lohkoketjujen (blockchain) hyödyntämisessä suomalaisyritykset ovat melkoisessa etunojassa. Peräti 83 prosenttia vastaajista arvioi, että heidän organisaationsa hyödyntää lohkoketjuja strategisesti parin lähivuoden aikana. Globaalisti 55 prosenttia vastaajista arvioi samoin.

Yllättävää on, että peräti 44 prosenttia suomalaisvastaajista ei osannut sanoa, mihin ja miten heidän yrityksensä aikovat lohkoketjuja hyödyntää. Tämä tietämättömyys on neljä kertaa suurempaa kuin globaaleilla vastaajilla.

Suomalainen finanssiala ei halua tai osaa kehittää uusia toimintatapoja, vaan pitäytyy vanhassa: Uusia bisnesmalleja ei kehitetä asiakastarpeiden perusteella tai niin, että tavoitteena olisi parempi palvelukokemus. Raportin mukaan kehitettävää on erityisesti yrityksille suunnatuissa digitaalisissa palveluissa, jotka ovat jääneet pahasti yksityisasiakkaiden palveluiden varjoon.

Contact us

Jan Bäckström

Partner, Financial Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7895

Seuraa ja osallistu