Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Finnish Mobility Survey

Selvitys kansainvälisestä liikkuvuudesta suomalaisissa organisaatioissa

Finnish Mobility Survey 2017

Kansainvälinen liikkuvuus suomalaisissa organisaatioissa lisääntyy ja saa samalla jatkuvasti uusia muotoja.

Liikkuvuus lisääntyy

Työntekijöiden kansainvälinen liikkuvuus suomalaisissa organisaatioissa lisääntyy ja saa samalla jatkuvasti uusia ilmenemismuotoja. Erityisesti lyhytaikaisten komennusten ja ulkomaille suuntautuvien työmatkojen määrän odotetaan kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana.

Kansainvälinen liikkuvuus suuntautuu yhä enemmän erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueelle, Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

 

Kansainvälisestä liikkuvuudesta vastaavan tahon rooli muuttunut operatiivisesta strategiseksi

Organisaatiossa komennusasioita hoitavan tahon (global mobility) rooli koko organisaation kansainvälistymiseen liittyvän liiketoimintastrategian toteuttamisessa on tärkeämpi kuin koskaan. Rooli on muuttumassa operatiivisesta strategiseen suuntaan siten, että global mobility osallistuu entistä aktiivisemmin työntekijöiden kansainvälisen liikkuvuuden tarvekartoitukseen ja liikkuvuuden suunnitteluun.

Kattava riskianalyysi on tarpeen

Erityisesti maahanmuuttoon ja yritysverotukseen liittyviä raportointi- ja työnantajavelvoitekartoituksia tehdään organisaatioissa etukäteen entistä useammin. Työskentelymaan pakottavia työnteon vähimmäisehtoja (esim. vähimmäispalkka- ja työaikasäännökset) ei vielä systemaattisesti tarkisteta etukäteen, vaikka sitä viime vuonna 2016 EU-maissa ns. lähetettyjä työntekijöitä koskevien direktiivien implementoinnin myötä nykyään vaaditaan.

Selvityksestämme ilmenee, että komennuspalveluiden ulkoistaminen on yhä yleisempää. Useimmiten ulkoistetaan komennussopimusten laatiminen, komennuksen aikaisen palkitsemisen määrittely ja maahanmuuttoasiat. Tuen tarve on lisääntynyt, koska työlupiin ja viisumeihin liittyvä prosessi on useassa maassa hankaloitunut ja entistä monimuotoisemmat ulkomaantyöskentelymuodot edellyttävät verotus-, sosiaaliturva- ja työoikeudellisten asioiden vaikutusten huomioon ottamisen kokonaishallintaa.

 

Uudenlaisille komennuspolitiikoille on tarvetta

Suurimmalla osalla kyselyymme vastanneista organisaatioista on käytössään yksi globaali komennuspolitiikka. Organisaatioiden ykkösprioriteettina pidetään kansainvälisen liikkuvuuden politiikkojen uudistamista ja laajentamista, jotta ne vastaisivat myös uudenlaisten ulkomaantyöskentelytapausten tarpeisiin.

Komennusten todelliset kustannukset jäävät selvittämättä

Komennuksen arvioidut kustannukset ovat tärkeä tekijä lopullisen komennuspäätöksen tekemisessä. Useimmat kyselyymme vastanneet tekevätkin kuluennusteita. Komennusten arvioituja ja toteutuneita kuluja verrataan kuitenkin harvoin keskenään, eikä organisaatiolle komennuksista kertynyttä arvoa sen kummemmin analysoida.

Miksi tutustua Finnish mobility survey 2017 -raporttiin?

Finnish mobility survey tarjoaa laajan katsauksen suomalaisten organisaatioiden komennuskäytäntöihin. Se tarjoaa myös tietoa palkitsemiskäytännöistä sekä riskikartoituksen merkityksestä niin työnantajavelvoitteiden hoitamisen kuin yritysverotuksen ja turvallisuusasioiden näkökulmasta. Raportti sisältää myös katsauksen siihen, mihin suuntaan työvoiman kansainvälinen liikkuvuus on suomalaisten organisaatioiden mielestä menossa tulevaisuudessa.

Raportti perustuu 24:n kansainvälisen liikkuvuuden ja HR-ammattilaisen vastauksiin, jotka kerättiin nettikyselyllä. Vastaajat edustajat eri toimialoja ja organisaatioiden koko vaihtelee 100:sta yli 1 000 työntekijään. Raportti on jatkoa vuonna 2015 toteutetulle Finnish mobility survey -tutkimukselle.

 

Ota yhteyttä

Risto Löf

Risto Löf

Partner, People and Organisation

puh. +358 (0)20 787 7811

Sanna Väänänen

Sanna Väänänen

Director, People and Organisation

puh. +358 (0)20 787 7804

Elina Koivusalo

Elina Koivusalo

People and Organisation

puh. +358 (0)20 787 7472

Seuraa ja osallistu