Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Kasvu ja kansainvälistyminen

Suomalaiset yritykset ovat vastaavia ulkomaisia yrityksiä innokkaampia harjoittamaan vientiä ja laajentamaan toimintaansa ulkomaille. Tutkimuksemme mukaan 96 % suomalaisista yrityksistä odotti käyvänsä ulkomaankauppaa seuraavien viiden vuoden aikana, kun kaikkien tutkimukseen osallistuneiden yritysten keskiarvo oli 78 %. Ulkomaankaupan osuus suomalaisten perheyritysten myynnistä kasvaa jatkuvasti. Osuuden ennustetaan kasvavan 12 % nykyisestä 33 %:sta 45 %:iin seuraavan viiden vuoden aikana.

Kaikissa kyselyyn osallistuneissa yrityksissä ulkomaankaupan osuuden myynnistä odotetaan kasvavan keskimäärin 6 % ja saavuttavan siten 32 %:n osuuden. Saksalaisten yritysten myynnin ulkomaille odotetaan puolestaan kasvavan 5 % ja saavuttavan siten 41 %:n osuuden. Ruotsalaisissa yrityksissä vastaava osuus on yllättävän pieni, ja sen odotetaan kasvavan 23 %:sta 28 %:iin. Tuloksen voi selittää se, että kyselyyn osallistuneista ruotsalaisista yrityksistä suuri osa oli vähittäismyynti- ja kiinteistöalan yrityksiä.

Kansainvälisen tutkimuksemme mukaan yritykset, jotka eivät ole perheiden johdossa, näyttäisivät pyrkivän voimakkaammin kohti kasvua. Suomalaisista yrityksistä vain noin 48 % etsii suvun ulkopuolisia ammattilaisia, jotka auttaisivat viemään yrityksen seuraavalle tasolle. Kaikista kyselyyn osallistuneista yrityksistä 61 % ja ruotsalaisista yrityksistä 65 % suunnittelee merkittävien muutosten toteuttamista palkkaamalla suvun ulkopuolisia ammattilaisia. Kaikista yrityksistä samoin kuin suomalaisista ja saksalaisista yrityksistä noin yksi kolmasosa luottaa ensisijaisesti nykyisen ydinliiketoimintansa mukaisiin tuotteisiin ja palveluihin seuraavan viiden vuoden aikana. Ruotsissa vastaava osuus on peräti 92 %.

Länsinaapurit ovat suomalaisia toiveikkaampia kasvun suhteen. Suomalaisista yrityksistä 7 % odottaa liiketoiminnan kasvavan voimakkaasti, kun ruotsalaisista yrityksistä näin tekee 13 % ja kaikista kyselyyn osallistuneista yrityksistä 15 %. Henkilökohtaisten haastattelujen perusteella suomalaiset perheyritykset pyrkivät saavuttamaan kasvun pitkällä aikavälillä, koska se on vähemmän riskialtista ja tukee kestävää kehitystä. Kasvuun kotimaassa ja kansainvälisesti tarvitaan yksityiskohtainen strategia mukaan lukien makrotrendien analyysit. Lisäksi tarvitaan suunnitelmat yhtiön tuotteiden tai palveluiden erottamiseksi kilpailijoiden tuotteista tai palveluista erilaistamisen ja innovaation kautta. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kasvustrategia lisää onnistumisen todennäköisyyttä.

Ota yhteyttä

Marko Korkiakoski

Marko Korkiakoski

Partner, Private Company Services Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7220

Seuraa ja osallistu