CEO Survey 2017

Suomen tulokset

Toimitusjohtajien luottamus maailmantalouden kasvuun kuluvan vuoden aikana on noussut edellisvuodesta. Suomalaisjohtajat näyttävät vihdoin uskovan myös Suomen talouden kasvuun.

PwC:n Global CEO Survey -tutkimukseen osallistui lähes 1 400 toimitusjohtajaa 79 maasta. Suomesta tutkimukseen haastateltiin 31 toimitusjohtajaa Suomen suurimmista yrityksistä.

Maailmantalouden kasvun kiihtymiseen seuraavan vuoden aikana uskoo kaksi viidestä toimitusjohtajasta niin globaalisti kuin Suomessa. Luottamus on kasvanut edellisvuodesta niin maailmalla kuin Suomessa. Suomalaisjohtajat luottavat myös Suomen talouden kasvuun selvästi aiempaa enemmän: luottamusta kuvaava indikaattori on noussut edellisvuosien 7–14 prosentin luvuista jopa 60 prosenttiin.

Oman yrityksen kasvuun seuraavan vuoden aikana uskoo vahvasti noin kolmannes johtajista sekä globaalisti että Suomessa. Pidemmällä aikavälillä kasvua arvioitaessa suomalaisjohtajien vahva luottamus kasvuun yli tuplaantuu.

CEO Survey Suomen tulokset
Jaa
Kasvu
Jaa

Kasvu

Haastatteluiden perusteella suomalaisjohtajat hakevat vauhtia kasvuun kansainvälisiä kollegoitaan enemmän yrityskaupoista ja -järjestelyistä. Peruspilari kasvussa on kuitenkin orgaaninen kasvu, jota ennakoi lähes 90 % vastaajista.

Tärkeimmiksi kasvumarkkinoiksi toimitusjohtajat mainitsevat Ruotsin, Yhdysvallat ja Saksan. 

Henkilöstö

Tutkimukseen vastanneista toimitusjohtajista lähes puolet (48 %) suunnittelee lisäävänsä yrityksen henkilöstömäärää. Vastaavasti vain neljännes suunnittelee supistavansa työntekijöiden määrää. Tilanne on parantunut edellisvuodesta, jolloin rekrytointien ja irtisanomisten suhde oli sama ja luvut noin 30 %.

Globaalisti luvut ovat tätäkin valoisammat: maailmanlaajuisesti yli puolet (52 %) yrityksistä suunnittelee lisäävänsä henkilöstömäärää kuluvan vuoden aikana. Vähennystarvetta kokee 16 % vastaajista.

Henkilöstö
Jaa
Teknologia
Jaa

Teknologia

Toimitusjohtajilta kysyttiin, miten teknologia on heidän mielestään muuttanut kilpailua yrityksen omalla toimialalla viimeisen kahdenkymmenen ja viiden vuoden aikana ja miten se tulee muuttamaan tilannetta seuraavan 5 vuoden aikana.

Suomalaisjohtajat eivät koe yhtä vahvasti kuin kansainväliset kollegansa, että teknologia olisi muuttanut kilpailutilannetta radikaalisti menneinä vuosina: globaalisti joka viides eli 20 % vastaajista kokee, että kilpailutilanne on muuttunut totaalisesti, kun suomalaisjohtajien osalta vastaava luku on vain kolme prosenttia.

Kun katse kääntyy tulevaan viiteen vuoteen, tilanne kääntyy ja suomalaisjohtajat näkevät teknologian entistä isompana muutosvoimana omalla toimialallaan.

Contact us

Hannu Suonio
Strategy Consulting, PwC Finland
puh. +358 (0)20 787 8552
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu