Banking Banana Skins 2015

Huhti 29, 2014

 

Globaali pankkisektorin riskejä kartoittava Banking Banana Skins -kyselytutkimus paljastaa, että huoli maailmantaloudesta ja sen vaikutuksista pankkijärjestelmään kasvaa.

CSFI:n (The Centre for the Study of Financial Innovation) yhteistyössä PwC:n kanssa toteuttama tutkimus osoittaa makrotalousympäristön tilanteen olevan 24-kohtaisen riskilistan kärjessä. Pitkään kärjessä ollut voimakas sääntely putosi kolmannelle sijalle.

Huoli taloustilanteesta johtuu korkeasta velkaantumisasteesta suuressa osassa maailman maita, kehittyvien markkinoiden heikentyneestä kasvusta ja korkotasojen epävarmuudesta. Kaikki nämä tekijät voivat vaikuttaa suurestikin pankkisektoriin, jossa velkaantumisaste on parantumisestaan huolimatta silti huolestuttavalla tasolla.

Huomattavaa tuloksissa on liiketoimintamallien nousu ensimmäistä kertaa kymmenen suurimman riskin joukkoon.

”Liiketoimintamallit mietityttävät pankkisektoria paljon, ja niiden muutosten uskotaan tapahtuvan alan ulkopuolisten toimesta. Rahoituslaitokset vastaavat tähän asiakaskokemuslähtöisellä toimintojen tehostamisella, mikä on niille uusien toimintamallien alku”, PwC:n finanssialan asiantuntija Tuomas Kotilainen toteaa.

 

 

Kyberrikollisuuden pelko kasvaa

Pankit ovat hyvin alttiita kasvavalle talousrikollisuuden uhalle, erityisesti kyberrikollisuudelle. Tämä riski on noussut 9. sijalta listan kakkoseksi. Kyseessä on globaali uhka, sillä kyberrikolliset etsivät tiiviisti yhteen nivotun maailmanlaajuisen pankkisektorin heikkoja kohtia. Pankkien kyky hallita rikollisuuden kasvua on myös kyseenalainen ja pankit ovat erityisen huolissaan teknologiansa laadusta ja riskinhallintajärjestelmistään.

Toinen nopeasti kasvava riski on huoli pankkien toimintatavoista, joka nousi sijalta 16 sijalle 8. Syyksi huoleen nähdään se, että pankit eivät ole onnistuneet saamaan aikaan riittävää muutosta toimintatapojen ja käytäntöjen johtamisessa voimakkaasta sääntelypaineesta ja korkeista sakoista huolimatta.

Tulokset perustuvat 672 vastaukseen. Vastaajat ovat pankkialan ammattilaisia, pankkialan sääntelyn parissa työskenteleviä tahoja ja pankkialaa läheisesti työkseen seuraavia vaikuttajia 52 maasta.

 

 

Pankkialan top 10 -uhat 2015

(vuoden 2014 sijoitus suluissa)

  1. Makrotaloustilanne (3)
  2. Rikollisuus (9)
  3. Sääntely (1)
  4. Teknologiariski (4)
  5. Poliittinen väliintulo (2)

6. Riskinhallinnan laatu (11)

7. Luottoriski (7)

8. Toimintatavat (16)

9. Riskin hinnoittelu (6)

10. Liiketoimintamalli (-)

Contact us

Tuomas Kotilainen
Financial Services
puh. +358 (0)20 787 7509
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu