Sama intohimo, erilaiset polut

Seuraavan sukupolven perheyritysjohtajilla on paloa yrityksen kehittämiseen. Sukupolvien välinen kuilu tuo monille eteen haasteita.

Kysyimme 137:ltä perheyrityksien seuraavan sukupolven edustajalta heidän ajatuksiaan tulevaisuudesta yrityksensä johtajana. Vastauksista nousi esiin mm. että 

  • 75 % uskoo, että yritykselle on erittäin tärkeää tai välttämätöntä olla digitaaliaikaan soveltuva strategia, mutta vain 7 % vastaajista uskoo, että heidän yrityksensä hoitaa asian tällä hetkellä hyvin. Digitaalisen muutoksen aikaansaaminen edellyttää paljon entistä suurempia muutoksia ja investointeja. Osittain tämän takia monet nykyisen sukupolven johtajista saattavat suhtautua varovaisesti digitaaliseen muutokseen sitoutumiseen. 
  • 36 % on kokenut usein turhautumista, koska nykyinen sukupolvi ei täysin ymmärrä digitalisaation mahdollisuuksia ja riskejä.
  • 82 % pitää innovaatioita erittäin tärkeinä tai välttämättöminä, mutta vain 15 % näkee ne yrityksensä tämänhetkisinä vahvuuksina.
  • 75 %:lla on suuria liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä suunnitelmia, mutta 26 % heistä kokee, että nykyistä sukupolvea on vaikea saada ottamaan heidän ideansa vakavasti.
Same passion, different paths: How the next generation of family business leaders are making their mark

Kestävä menestys perheyritysmaailmassa riippuu antamisen ja ottamisen vastavuoroisuudesta sekä kyvystä löytää tasapaino yrityksen ja perheen – seuraavan ja nykyisen sukupolven – tarpeiden välillä. Slush Singaporen yhteydessä järjestettyyn PwC:n ohjelmaan osallistui lähes 90 nextiä. Huima osallistujamäärä kertoo kyvykkyydestä muuttaa sukupolvenvaihdos riskistä mahdollisuudeksi.

Marko Korkiakoski, Omistajayrittäjäpalvelut, PwC

Neljä erilaista tietä menestykseen

Havaitsimme selvityksen perusteella neljä keskeistä tapaa, joilla seuraavan sukupolven edustajat rakentavat tietä menestykseen. Osa seuraavan sukupolven edustajista käyttää useampaa kuin vain yhtä reittiä menestykseen. Jaottelusta on kuitenkin hyötyä tulevien perheyritysjohtajien kohtaamien erilaisten haasteiden, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi. Lisäksi menestys saattaa näyttää ja tuntua erilaiselta sen mukaan, millä tavalla se saavutetaan.

Riippumatta tavasta, jolla seuraajasukupolvi rakentaa tietään menestykseen, selvitys osoitti selkeästi, että kaikissa tavoissa on viisi yhteistä nimittäjää (The 5 C's). Kulttuuri (Culture), Kommunikaatio (Communication), Selkeys (Clarity), Uskottavuus (Credibility) ja Sitoutuminen (Commitment).

Vakauttajat keskittyvät varmistamaan perheyrityksen kestävyyden pitkällä tähtäimellä ja suojaavat sen kannattavuutta pysymällä uskollisina vakiintuneelle ydinliiketoiminnalle.

Muuttajat ottavat tehtäväkseen viedä eteenpäin merkittäviä muutoksia perheyrityksessä, ja heillä on tilaa ja tukea niiden toteuttamiseen.

Sisäiset yrittäjät saavat hoitaakseen jonkin perheyrityksen erityisen hankkeen, eli käytännössä heillä on mahdollisuus yrittäjyyteen yrityksen sisällä.

Ulkoiset yrittäjät toteuttavat omia hankkeitaan perheyrityksen ulkopuolella ja usein täysin eri toimialoilla.

Selvityksemme nostaa esiin, että seuraavan sukupolven edustajat pyrkivät todella vaikuttamaan asioihin, toimivatpa he sitten perheyrityksessä tai omassa yrityksessään. He haluavat jättää oman jalanjälkensä, kuten jo viime vuotinen NextGen-tutkimuksemme osoitti; merkittävien asioiden aikaansaamista pidetään arvossa - tapoja menestyä on monia. Yhtä kaikki, seuraava sukupolvi tarvitsee menestyäkseen sekä luottamusta että tukea. Toisaalta toimivaan dialogiin tarvitaan panostusta molemmilta osapuolilta.

Månna Godenhjelm, Omistajayrittäjäpalvelut, PwC

Katso Singaporessa 20.9.2017 pidetyn lanseeraustilaisuuden tallenne

Paneelikeskustelussa mukana Suomesta Marjo Miettinen ja Lari Raitavuo.

Contact us

Marko Korkiakoski

Partner, Private Company Services Leader

puh. +358 (0)20 787 7220

Seuraa ja osallistu