Miten voimme palvella?

Viestin saaja: Kari Stenqvist