God rapporteringssed

- Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn


Tävlingen Öppen rapport

Tävlingen Öppen rapport som arrangeras av PwC är avsedd för föreningar och stiftelser som skaffar medel via offentliga insamlingar eller på annat sätt använder offentliga medel till allmännyttiga ändamål. Tävlingen arrangeras årligen och dess målsättning är att uppmuntra aktörer inom tredje sektorn att lämna transparenta rapporter av hög kvalitet.

Ytterligare information om tävlingen (på finska)
God rapporteringssed

Ladda ner rapporten (pdf 930 kb)