Samarbetspartner och sponsring

Mervärde för kunder genom samarbete

En viktig del i PwC:s verksamhet är att generera mervärde för våra viktiga intressentgrupper. Detta förutsätter goda och genuina interaktionsförhållanden förutom bland våra medarbetare också med kunder och övriga parter som har anknytning till vår verksamhet.

Genom vårt samarbetspartnerskap kan vi skapa mervärde för våra kunder och intressentgrupper. Våra viktigaste partner är Boardman, Föreningen för professionellt styrelsearbete i Finland, handelskamrarna, CGR-föreningen, Familjeföretagens förbund, Finlands kapitalplaceringsförening, Sitra, Finlands Kvalitetscentral, Technopolis, TEKES, Venture Cup samt universiteten och högskolorna.

Sponsring som stöd för varumärket och PR-verksamheten

För oss utgör sponsring ett verktyg som stöder vårt varumärke och vår marknadsföring samt stärker PR-verksamheten med våra intressentgrupper. Sponsringen ska stöda PwC:s värden och affärsverksamhet. Interaktion och genuint samarbete med det valda sponsringsobjektet är viktiga för oss.

Vi har två huvudsponsringsobjekt av vilka det ena representerar kultur och det andra idrott: samarbetet med Sibelius-Akademin ger våra medarbetare och kunder musik- och estetikupplevelser. I egenskap av partner i ishockey-VM 2012 erbjuder vi våra intressentgrupper spännande och oförglömliga stunder. Dessutom har vi flera lokala sponsringsobjekt som stöder vår regionala verksamhet och kundförhållandena.

Sibelius-Akademin

Med hjälp av samarbetet mellan PwC Finland och Sibelius-Akademin skapar vi upplevelserika möten för kunderna och medarbetarna. Samarbetet ger oss många olika möjligheter att ta del av Musikhusets verksamhet. Samarbetet omfattar också fadderelevverksamhet. PwC har två fadderelever på Sibelius-Akademin: Ville Vannemaa och Nina Mya (Höynälä) som får stöd av våra experter för framgång i karriären. Saara Aalto, vem blev klar med Sibelius-Akademin i 2012, är vår fadderföretagare.

Ishockey-VM 2012–2013

PwC Finland är en av de finska samarbetspartnerna i ishockey-VM. En viktig del av vårt varumärke är att generera mervärde för våra kunder och medarbetare vilket förutsätter god kännedom om och nära samarbetsförhållanden med våra intressentgrupper. VM-sponsringen utnyttjas för att intensifiera dessa förhållanden.