Vår organisation

PwC Finland:s operativa organisation indelas i tre affärsområden: Revision (Assurance), Rådgivning (Advisory) och Skattekonsultering (Tax).

Till organisationen hör också följande funktioner: Affärsutveckling (Business Development), Ekonomi och administration (Finance & Administration), IT (Global Technology Solutions), Personalförvaltning (Human Resources), Marknadsföring och kommunikation (Marketing & Communications) samt Riskhantering (Risk Management). Bolaget leds av verkställande direktören.

Omfattande servicenätverk

PwC:s nätverk av regionkontor i Finland är mycket omfattande. Vi vill föra våra experter nära kundenn; regionkontoren betjänar lokala kunderoch de medverkar i de team som sköter de riksomfattande uppdragen.