Vår organisation

PwC Finland:s operativa organisation indelas i tre affärsområden: Revision (Assurance), Rådgivning (Advisory) och Skattekonsultering (Tax).

Till organisationen hör också följande interna funktioner: Brand & Communications, HR, Office of General Counsel, Finance, IT and Facility Management.

Omfattande servicenätverk

PwC:s nätverk av regionkontor i Finland är mycket omfattande. Vi vill föra våra experter nära kunden; regionkontoren betjänar lokala kunderoch de medverkar i de team som sköter de riksomfattande uppdragen.