PwC Finland:s ledning

Till PricewaterhouseCoopers Oy:s styrelse hör

CGR Ylva Eriksson
CGR Markku Katajisto
FM Jaakko Kilpeläinen
CGR Johan Kronberg (ordförande)
LL.M. Juha Laitinen
CGR Pekka Loikkanen och
CGR Kaj Wasenius.


Ledningsgruppen består av

CGR Mika Kaarisalo
CGR Kim Karhu (verkställande direktör, ordförande)
Ekon.dr. Mirel Leino
CGR Mikko Nieminen
CGR Janne Rajalahti
LL.M. Petri Seppälä 
Ekon.mag. Kati Tammilehto och
LL.M., MBA Leena Tiensuu.