Kontaktpersoner

Behöver du komma i kontakt med en specifik person på PwC?

Verkställande direktör
Mikko Nieminen, tfn 020 787 7257

Territory Senior Partner
Janne Rajalahti, tfn 020 787 8016

Chief Operating Officer
Kati Tammilehto, tfn 020 787 8347

Markets Leader
Mirel Leino, tfn 020 787 7868

Redovisningstjänster
Tomi Hyryläinen, tfn 020 787 7827

Skattekonsultering och juridiska tjänster
Petri Seppälä, tfn 020 787 7909

Rådgivningstjänster
Hannu Suonio, tfn 040 511 9324

Privatföretagartjänster
Huvudstadsregionen: Marko Korkiakoski, tfn 020 787 7220
Övriga Finland: Mika Kaarisalo, tfn 020 787 7606

Personal
Leena Tiensuu, tfn 020 787 8318

Brand och kommunikation
Kaisa Heikkinen, tfn 020 787 7906

Ekonomiförvaltning
Johanna Bäckman, tfn 020 787 7526

IT
Riku Lindfors, tfn 020 787 7365

Kontors- samt fastigetsadministration
Outi Mattila, tfn 020 787 7321

E-postadresser: fornamn.efternamn@fi.pwc.com