Om oss

PwC har över 195 000 anställda i sammanlagt 157 länder. Den globala omsättningen för räkenskapsperioden 2014 var 34 miljarder dollar. Till din tjänst står i Finland över 800 gedigna sakkunniga – oberoende om ditt företag är ett expanderande företag, familjeföretag, börsnoterat eller verksam inom den offentliga sektorn. 

PwC innebär PricewaterhouseCoopers International Limited – en kedja bildad av medlemsföretagen, där varje medlemsföretag är ett självständigt juridiskt bolag.

PricewaterhouseCoopers Oy är ett år 1954 grundat CGR-samfund i finsk ägo: våra ägare är CGR-revisorer samt experter inom beskattning, företagsarrangemang, ledningens rådgiving och riskhantering. 

PwC Finland:s omsättning var 104,1 miljoner euro för den räkenskapsperiod som löpte ut 30.6.2014.

Vår marknadsandel av revisionsuppdragen i finska listade bolag är 41 procent (2014). Vår marknadsandel av revisionsuppdragen i de Finlands 500 största bolagen var 31 procent år 2013.