Code of Conduct – ett ansvarfullt sätt att agera

Värderingarna, de etiska principerna och våra riktlinjer för ansvarsfull verksamhet bildar Code of Conduct -helheten i Finland.

Värderingarna är de grundläggande principerna för all verksamhet. PwC:s gemensamma etiska principer bildar grunden och skapar modellen för den globala expertorganisationens verksamhet. Ett ansvarsfullt sätt att agera innefattar också principen att PwC:s organisation utöver det ovannämnda också förverkligar sitt företagsmedborgarskap som en del av det omgivande samhället genom att minska de ekonomiska, ekologiska och sociala riskerna i affärsverksamheten samt genom att utnyttja de möjligheter som de erbjuder.

Våra värderingar, kvalitet, teamarbete och ledarskap, påminner oss om det viktiga i vårt arbete. Syftet med våra värderingar är att styra vår verksamhet vid beslutsfattning, företagsledning, kundkontakter och leverans av tjänster samt i vårt interna umgänge.

Ytterligare information om Code of Conduct finns på webbadressen www.pwc.com/ethics.