Rekryteringstillfällen

PwC söker ständigt nya anställda med olika erfarenheter såväl från högskolor samt arbetsmarknaden.

Vi deltar årligen i universitetens rekryteringstillfällen samt våra egna, till ämnesföreningarna riktade specialistseminarium och aktiviteter, som t.ex. företagsbesök.

Ytterligare information på finska

Thomas Blumberg, Corporate Finance