PwC som arbetsgivare

I denna del kan du bekanta dig med PwC Finlands värderingar, sätt att arbeta med kolleger och kunder, skolningsmöjligheter, rotation av arbetsuppgifter samt förmåner som vi erbjuder våra anställda.

Hanna Salminen, tilintarkastus